SOHBET'E BAĞLAN

Yeni Arkadaşlıklar İçin
harikaradyo.com

Türkiye'nin en farklı
sohbet odaları ile
yeni arkadaşlıklara.

Radyo Sohbet ve Sohbet odaları

Radyo sohbet ile Günümüzde teknolojinin ön plânda olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte insanların radyo eşlinde sohbet etme gereksinimleri sürekli artmakta ve kuşkusuz genel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Sohbet siteleri üzerinden gerçekleştireceğiniz giriş prosedürleriyle birlikte bu ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifadede edeceğiniz bu ortamlarda birbirinden farklı sohbet kanalları yer alırken her kanalda da yüzlerce kişi yerini almaktadır. Kaliteli bir sohbetin en fazla tercih edilen yeri olan bu kanallar ilaveten yeni arkadaşlar edinmek isteyenlerin de en fazla uğradığı alanlardır.

Bedava radyo sohbet etmek isteyenler için hazırlanan bu siteler artık mobil şeklinde de hizmet vermektedir. Telefonunuzdan veya tabletlerinizden bu sitelere giriş yaparak seçeceğiniz kanala göre yeni arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Sohbetlerinizi dilediğiniz biçimde yaparak her hususta bilgili olmanın yanı sıra daha farklı boyutlarda arkadaşlar da edinebilirsiniz. Bu kapsamda hazırlanan siteler, aşk arayanlar veya yalnızlığına dost arayanlar için gerçekten tercih edilmesi gereken mekânlar olarak kendini gösteriyor. Sizlerde artık farklı farklı insanlarla tanışmak için bu platformlardaki yerinizi alabilirsiniz.

Radyo nedir? (Teknik)

ElektRomanyetik ışınlarının uzayda yayılmasına dayanarak bilgi almak ya da verme prosedürünü üstlenen sistemlere ‘radyo’ adı verilir. Uzun mesafelere bilgi transferinı sağlayan önemli çağdaş yöntemlerden biridir.

Bir kaynaktan gelen sinyal, büyütüldükten sonra, taşıyıcı bir dalgayı modüle etmekte kullanılır ve tekrar yükseltilip yayınlamak için antene gönderilir. Alıcıdaysa, önce radyo dalgası seçilir; bu dalga demodülasyondan geçer, büyütülür ve hoparlöre gönderilir.

Modülasyon:

Radyo dalgaları alınırken istenilen uygulama ile öteki uygulamaları birbirinden ayıracak herhangi bir düzenleme yoksa, alınan yayın çok sorunlu olur. Üstelik belli bir alan içinde birden fazla ve alınmak istenen uygulama uzakça bir antenden yayınlanıyorsa,sonuç daha da kötüleşir.bu problemin üstesinden gelmek için modülasyon kullanılır. Her verici istasyonun, ‘taşıyıcı frekans’ denilen, kendine özgü bir ton yapısı kazanması sağlanır. Böylece, istenilen yayın seçilir.

Yayınlanmak istenen sinyal yayınlanmadan önce taşıyıcı dalga üstüne bindirilir. (Bu prosedüre ‘modilasyon’ adı verilir). Alıcı aygıt taşıyıcı dalga frekansına ayarlanır ve makul bir elektronik devre sayesinde taşıyıcı dalga, asıl sinyalden ayrılır. Demodülasyondan sonra sinyal, yükseltilip hoparlöre gönderilir.

Alıcılarda olduğu gibi vericilerde de, gerekli prosedürler farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bir tek verici yada alıcı sistemde yapılacak düzenleme çeşitleri de çoktur. Bu yüzden, burada sık kullanılan temel düzenlemelere dayanan modülasyon tiplerini inceleyeceğiz.

AM radyo verici:

Genlik modülasyonlu bir verici için ilk koşul taşıyıcı frekansın değişmez tutulmasıdır. Tersi, alıcıdaki ses niteliğinin bozulmasına ve sesin alçalıp yükselmesine neden olur. Frekansın değişmemesi için, billlinku asilatörlerden faydalanılır. Kullanılan piezoelektrik billlinkar arasında, özellikleri en iyi olan kuvarstır. Bu programlarda kullanılan kuvars asiletörler KUVARS SAATİ’ndekilere benzer. Billlinku asilatörlerden çıkan stres SİNÜS DALGASI şeklindedir ve seri bağlanmış yükselticilerde yükseltilir.Yayın frekansları, uzun dalga ile çok kısa dalga arasında önemli değişiklikler gösterdiğinden yükselticilere özel şekiller verilmesi gerekir. Radyo frekanslarına göre çalışan bu aygıtlara ‘radyo frekans (RF) yükselticileri’ adı verilir.

Yayınlanacak sinyal, önce alçak frekans (LF) yükselticisine, sonrada modükülasyon yükselticilerine girer. Bundan çıkışta, yüksek taşıyıcı dalganın genliği gelen sinyalin apansız şiddet değişimlerine göre modüle edilmiş olur. Bu teknike ‘genlik modülasyonu’ adı verilir. Sinyali buradan ahenk şebekelerine oradan da antene gönderilir.

Yukarıda tanımlanan devre, taşıyıcı dalga ile sinyalin birleştirilmesinden oluşan ve ‘DSB’ adı verilen çift yan bant üretir. Genellikle F1 frekansında bir sinüs dalgası, diğer bir F2 frekansıyla çarpıldığı zaman ortaya (F1 F2) ya da (F1-F2)’yi içeren bir dalga şekli çıkar. Sinyal bir frekans aralığı içerdiğinde, AM sinyali taşıyıcı frekansın iki tarafında oluşur. Söz gelimi, sinyal frekansı 4 kHz, taşıyıcı dalga frekansı 100 kHz ise AM sinyalinin toplam frekans bant genişliği 100 kHz’nin iki yanısıra bulunan 8 kHz’dir.Başka bir deyişle,tüm kalınlık, 96 kHz ile 104 kHz arasında değişir.100kHz’nin iki tarafında kalan bu bölümlere ‘yan bant’ adı verilir.

Bu yüzden bazen, yan bantlardan biri filtre edilerek, sadece öteki yan bant SSB durumunda yayınlanır.Filtre edilmiş sinyal bandı yerine diğer bir sinyal bildirilerek, tek taşıyıcı ile iki değişik sinyal iletilebilir. Bu tip programlara, uzaktan denetimli aygıtlarda ve stereo yayınlarda rastlanır.

AM alıcıları:

Alıcı, yayın tayfı içinden herhangi birini seçebilmeli, yani özel bir taşıyıcı dalga ile bunun yan bantlarını algılayıp ötekileri filtre etmelidir.

Asıl sinyalin taşıyıcı dalgadan çözülmesinden önce, genelde, alıcı antenden gelen bileşik sinyal yükseltilir. Bundan sonra bulucu devresiyle sinyal demodüle edilir ve taşıyıcıdan ayrılmış olarak bir LF yükselticisiyle yükseltilir. Frekans seçimi, demodülasyon prosedüründen önce, on yükseltici aşamasında gerçekleştirilir. Bunun için, rezonans frekansı bir kondansatörle değiştirilebilen rezonans devresi kullanılır.

Özellikle yayın tayfının düşük frekans aralığı çok kalabalık olmasından, nitelikli ses almada, seçim işini düzenleyen akort devresinin önemi büyüktür. Bazı sistemlerde, iki veya daha birden fazla rezonans devresi, yükseltme aşamasında birbirine bağlanır. Bunlar, ayrı ayrı parametre kondansatörle akort edilir ve basitlık sağlamak için ortak bir butonye bağlanırlar.

Çok kullanılan diğer bir teknik de, istenen frekansın kaba seçimini yapıp, bunu, ‘ara frekans’ denilen ayrı bir frekans tayfı bölümüne göndermektir. Bu amaçla, iki sinüs vuru örtecek şekilde yerleştirilir. Bu tip alıcılara Süper heterodin’ adı verilir. Süper heterodin ilnetde, devreyi taşıyıcı dalgaya akort etmek yerine, taşıyıcı dalga, frekansı değişmez bir devreye uyacak şekilde değiştirilir. Bu programlarda, akort edilmiş devreler, en iyi özelliklere göre düzenlenirler. Filtrelenmiş sinyal, ara frekans (İF)yükselticisine, oradan da bulucuya gönderilir.

Ses Bozukluğu, Gürültü ve FM: Yalın radyo ilkelerinin, LF, İF ve RF yükselticileri, akort edilmiş devreler, bulucular gibi komplike düzenlemelere dönüştürülmesindeki temel amaç, taşıyıcı dalga ile sinyali, en iyi şekilde algılayıp ayırt etmektir. Sözgelimi, alçak ve yüksek frekansları aynı nitelikte yükseltebilecek bir yükseltici yapma imkânsızdır. Yükseltinin, bunlardan birine göre düzenlenmesi gerekir.

Elektrik devreleri ile hoparlörlerde üstünde durulması gerekli etmenler, ses sorunluluğu ve gürültüdür. Ses sorunluluğu yükselticinin doğrusal çalışmaması sebebiyle ortaya çıkar. Söz gelimi 10 voltluk bir sinyal 20 V’a yükseltilir. 20 voltluk sinyal de 35 V’a menfaatilırsa, tüm giriş sinyalleri için kazanç aynı olmayacağından, ses bozulur.

Gürültü, istenmeyen sinyallerin bütünüdür. Elektrikli makinelerin veya çok sık kurulmuş verici istasyonlarının yarattığı girişim etkisi sebebiyle ortaya çıkar. AM sistemleri, gürültü etkisine karşı, FREKANS MODÜLASYONU (FM) sistemleri kadar, dayanıklı değildir.FM’ler de sinyal, genlik taşıyıcı değişmez frekansa bildirilmez, bunun yerine, taşıyıcı frekansı, sinyal dşayetine makul şekilde kendi frekansından sapacak özellikte düzenlenir FM. Sinyaline karışacak rastgele gürültü, genliği etkiler. Ama frekansı etkilemediğinden, sinyal, değişikliğe uğramadan yayılır. FM’nin önemli olumsuzluklarından bir tanesi de, verilen sinyali yaymak için AM’ye oranla çok daha büyük bir frekans bant kalınlığına gereksinimi olmasıdır. VHF ve UHF içinse bu bant daha da geniştir.

Antenler ve Uyum Şebekeleri: Bir havuza bir taş atıldığında dalgalar, eşmerkezli şekilde, dışa doğru yayılırlar. Bir ilfaktörden alternatif akım geçtiğinde de, benzer bir olay ortaya çıkar. Ancak, dalgalar elektRomanyetik yapıdadır. Burada, ilfaktör görevini alternatif akım görevini de yükselticiden çıkan AM veya FM sinyalleri görür.

Düz bir anten kullanıldığında oluşan dalgacıkları gözle görmek imkânlı olsaydı, sürekli kabaran mayalı hamura benzer bir görüntü izlenirdi. Bu tür bir antene “yönlendirilmiş anten” adı verilir. Dikkatli bir anten düzeni yapılırsa ve dalgalar kullanılırsa radyo dalgaları yönlendirilebilir.

Bir antenle yayınlanabilecek en üst güç ahenk şebekeleriyle elde edilir. Bunun ilkesi şu şekilde açıklanabilir: Bir bataryanın 8 ohm’luk bir iç direnci varsa, bataryanın dış devreye en büyük gücü vermesi için kutupları arasına 8 ohm’luk bir bir direnç bağlanmalıdır. Bataryadan dış çevreye en iyi şekilde güç aktarılması için dirençler arasında ahenk sağlamak gerekir. Benzer bir durum alternatif akımlar için de geçerlidir. Ama bunlarda dengelenmesi gereken dşayet empedanstır.

Bir güç kaynsunucusuna(RF yükselticisi gibi) göre, antenin belirli bir empedansı vardır.Bu empedans yükselticini çıkış empedansına uydurulmalıdır.Bu fonksiyonu ahenk şebekeleri yerine getirir. Sistem içindeki herhangi bir noktadan güç transfer ne kadar iyi olursa son sinyaller niteliği de o kadar iyi olur. Dolayısıyla hem yükselticiden yükselticiyle, hem de yükselticiden antene bağlantı birimlerinde ahenk yöntemlerinin önemi büyüktür.

Alıcı anten, verici antenin tersi yönde prosedür görür. Alıcı antende, gelen sinyalin şiddetine göre indüklenen stres ve akımlar oluşur. Bunun da belirli bir empedansı vardır ve en üst güç transferi için, alıcı giriş devresiyle ahenk içinde olması gerekir.

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

CAN YÜCEL – Sebepsiz Sevmektir Aşk CAN YÜCEL – Sebepsiz Sevmektir Aşk

https://www.youtube.com/watch?v=sRLdD63zZ9w CAN YÜCEL - Sebepsiz Sevmektir Aşk - Sebepsiz Sevmektir Aşk şiiri - Sebepsiz Sevmektir Aşk şiiri indir -...

DEVAMI
Leylim Ley –  Azerice Leylim Ley – Azerice

https://www.youtube.com/watch?v=h_nQDJscmNM Фарахманд Каримов - Лайло 2019 | Farahmand Karimov - Laylo 2019

DEVAMI
Afyon Seviyeli Sohbet Afyon Seviyeli Sohbet

Afyon Seviyeli Sohbet Seviye bizim işimiz sitemiz içinde her oda birbirinden güzel seviyeli insanlarla doludur. Afyon Seviyeli sohbet odalarımız...

DEVAMI