SOHBET'E BAĞLAN

Yeni Arkadaşlıklar İçin
harikaradyo.com

Türkiye'nin en farklı
sohbet odaları ile
yeni arkadaşlıklara.

Yıldırım Bayezıd Dönemi

YıLDıRıM BAYEZıD DöNEMı

Babasi, Murad Hüdavendigâr`in tahta cülûs etikleri 761 (1360) yilinda dünyaya gelen Bâyezid, âlisan, yigit, bilginlerle yoksullari seven, zenginlere sefkat, zahidlerle iyi insanlara saygi işaret eden bir hükümdar idi. Ela gözlü, arslan simali, kumral sakalli, görünüsü kirmiziya mail, ak, müdevver ve berrak idi. Heykel bunun gibi saglam ve kuvvetli güçlü idi. Cenk ve savas günlerinde korkusuz bir padisah idi. Giydigi elbise çoğunlukta Bursa kadifesindendi. Annesi Gülçiçek hatundu.

Osmanli pençesinin kavradigi Rumeli agacinda, harp sahasinda hükümdar ilân edilip babasinin tahtina oturan Yildirim`in bâzusu, daha nice meyvelerini Osmanlilarin etegine düsürmek üzere bekleyici idi. O, savaş sahasinda hükümdar ilân edildiginden muharebeye devam etmekten geri durmadi. Ayrica komutanlardan Pasa Yigit`i Bosna, Firuz Bey`i de Vidin taraflarina akina gönderdigi bunun gibi bizzat kendisi de Kratova gümüs madenlerini zapt ile üsküp sehrine Türk göçmenlerini iskân ettirdi.

Avrupa`nin politika aktörleri, Yildirim ünvani ile anilan Bâyezid`in düşünce ve düsüncelerini pek de bilmez sayilmazlardi. Babasinin biraktigi hududu, mucizeli ordusuyla gögüsleyip alabildigine açan, açarken de karsilastigi sayisiz müsküllere yutkunmadan katlanan, bilhassa kilise için bir ısa düsmani sayildigi durumda, feth ettigi Hiristiyan ülkelerinin halkina bu kilise mensuplarindan, hatta papalardan daha müsfik ve anlayisli davranan koca Hüdâvendigâr benzeri, oglu da acaba ayni politika ve insanlik yolu üstünde mi yürüyecekti?

YAKUB çELEBı OLAYı

Sultan Murad`in, Kosova Savasi`nda sehid olmasindan sonra devlet adamlari ile askerî erkânin ittifaki üzerine yerine büyük oglu Bâyezid geçti. Askerî hareketlerdeki sür`gelecek yüzünden “Yildirim” ünvanini alan Bâyezid, Kosova savasinda Rumeli askeri ile sag cenaha kumanda etmisti. Savasin kazanilmasinda da büyük bir rol oynamisti. Bâyezid, henüz düsmani kovalamakla mesgul olan kardesi Yakub`u çagirtarak hükümdarliga ortak olur endisesiyle onu öldürtmüstü. Böylece yeni bir buhranin çikmasina da engel olmustu. Bu hadise, bazi devlet adamlari ile askerler arasinda ve Osmanli sinirlari disinda kalan Anadolu Beylikleri arasinda Yildirim Bayezid`e karsi bir hosnutsuzlugun dogmasina neden olur. Âsikpasazâde, bu olayla ilgili olarak “Ol gece askere izdirap düstü” diyerek, askerin bu hadiseden nasil müteessir oldugunu anlatmaya çalisir.

Gerçekten bazi yazarlar, Yildirim Bâyezid`in bu hareketini çok aşırı dramatik bir sekilde vermekte ve bunu, Yildirim`in Timur karsisindaki maglubiyetinin sebeplerinden birisi olarak görmektedirler. Bu cümleden olarak Fatma Aliye sunlan söyler:

“Sehzadeler ve askerî komutanlar, hezimete ugrayanlan takib ediyorlardi. Yildmm Bâyezid`e haber verildi. derhal gelip zât-i sâhâneye mahsus olan ak sancak altina oturdu. O ak sancak, Selçuklu Sultani`nin Osman Gazi`ye vermis oldugu sancakti ki o süre o sancagin altina zat-i sâhâneden baskasi oturamazdi. Yildirim Bâyezid, o sancagin altina oturmakla ilan-i saltanat etmis oldu.

Zavalli Yakub çelebi, hadiseden habersiz şekilde ordugâha geldiginde yorgunlugunu geçirmeye ve rahat bir soluk almaya firsat bulamadan “pederin seni istiyor” diyerek Hüdâvendigâr`in mübarek cesedi üzerine kurulan çadira götürülüp orada bogduruldu. Bu vak`a, tüm tarih kitaplarinda önemli bir konunun açilmasina sebep olmustur. Bunu, Yildirim`in maglubiyet sebeplerinden biri ve belki birincisi şekilde kayd edenler de olmustur. Savci Bey de buna bir örnek teskil etmiyor. sebebiyse Savci Bey, başkaldırı bayragini çekmisti. Andronikos ile beraber bir eskiya grubunun basina geçmisti. Yakub çelebi ise o zaman mühim bir il olan Karesi`yi çok aşırı iyi idare etmis, harplerde zaferler kazanmis ve herkesi kendinden memnun etmisti.”

Murad Hüdâvendigâr`in sehadeti üzerine meydana gelen saltanat degisikligi, Anadolu Beylerinin ve özellikle kendisini Selçuklularin mirasçisi sayan Karamanlilarin ortadan kalkmis bu gibi görünen düsmanligini tekrar ortaya çikardi. Sehzade Yakub`un öldürülmesini bahane ederek, güya onun intikamini almak üzere Bâyezid`e karsi savaş açip her taraftan tecavüze kalktilar. Karamanaoglu Alaeddin Bey tarafindan kiskirtilan bu beylikler, Aydinli, Saruhanli, Germiyanli, Menteseli ve Hamideli beylikleri idi. Nitekim Germiyanogullari`ndan Sah çelebi oglu Yakub Bey, daha evvela Osmanlilar eline geçmis olan Germiyan kasaba ve bölgelerini arka aldigi benzeri Karamanlilar da Beysehri`ni zapt ettiler. Anadolu`da Kara Tatar denilen Mogollarin reisi Mürüvvet Bey de Kirsehir`i zapt edip Sivas emiri Kadi Burhaneddin`e teslim etti. Diger beylerin her bir tanesi, bu karisikliktan istifade ederek bir takim sahaların zaptina kalkistilar. Bu hal, Osmanli Devleti`ni çok zor durumlara sokmustu. Babasi tarafindan saglanmaya çalisilan Anadolu birligi tekrar tehlikeye girmisti. Sultan Yildirim Bayezid`in bunlara seri bir sekilde çare bulmasi ve isleri düzeltmesi gerekiyordu. Bunun için Bâyezid, Anadolu`ya geçmeden evvela Rumeli`deki durumu hemen düzeltmek gerektigini düsünerek kendisine muhalefette bulunan buyruk ve askerleri yeniden kendine bagladi. Sonra Sirp Krali Lazar`in henüz küçük yastaki oglu ıstefan Lazaroviç`in vasisi olan annesiyle anlasti. Bu yeni Sirp despotu da vergi (harac) ve gerektiginde muharebelerde bütün askeri ile beraber padisahin maiyetinde bulunmayi taahhut ettigi gibi her yil Osmanli padisahini ziyaret etmeyi de kabul ediyordu.

Kosova maglubiyetinden sonra gerek ıstefan Lazaroviç, gerek Pristine hakimi Vuk Brankoviç yerlerinde kalabileceklerini hiç ümid etmiyorlardi. Onlar, Yildirim`la anlasmayi canlarina minnet bildiler. Bu antlasmayi kuvvetlendirmek için yeni Osmanli hükümdari, maktul Lazar`in kizi Marya Despina`yi nikahlamisti. Bayezid`in bu sekildeki genis müsamahasina Anadolu`daki vaziyetin kritik durumu sebep olmustu. Bu baris yardımı ile Rumeli`de, disardan gelebilecek ve özellikle Macarlar tarafindan yapilacak tahrik ile meydana gelmesi muhtemel bir muhalefet önlenmis oluyordu. Böylece meydana gelen dostluk, içten bir sekilde Bâyezid`in vefatina kadar devam edecekti. Sirplar, Kosova`da hâkimiyetlerine son veren darbeyi yemis olmalarina ragmen, dinî ve millî degerlerine karsi gördükleri genis müsamaha ve müsaade yüzünden fatihlerin (Osmanlilarin) idaresine tereddüdsüz katildilar. Hele Arnavud, Macar ve Dalmaçyalilara karsi yapilan akinlarda ganimetlere istirak etmeleri, anlari yeni idareye çarçabuk isindirdi.

Yildirim Bayezid, Balkanlar`da kuvvetli kalabilmek için akinci teskilatini yine canlandirmak ihtiyacini hissederek Evrenos Bey, Pasa Yigit Bey ve Firuz Bey bunun gibi komutanlarin, basta Bosna olmak üzere Eflak ve Tuna`nin şimal taraflarina kadar akinlar düzenlemelerini emr etti. Daha önce de kisaca temas edildigi bunun gibi bu akinlar esnasinda üsküp alinarak sehre Türk ahali yerlestirilmisti. Bu sirada Edirne`ye dönen Bâyezid, Anadolu`ya hareket etmeden önce burada dinî ve sosyal müesseselerin kurulmasini emr etti. Böylece Edirne bir kültür merkezi biçimine gelmeye basladi. Gerçekten de hâlâ bu gün Yildirim adi ile anilan mahallede bir imâret ile kubbesi dört kemer üstünde durmakta olan caminin temellerini atti. Bu arada kendisini tebrike gelen Venedik ve diger ıtalyan siteleri ile olan ticaret antlasmalarini yeniledi. Yeni hükümdar, Venedik ticaretini himaye etmeyi kabul ediyorsa da gelecek için çok teminat vermiyordu. Bu antlasma, daha sonraki Anadolu seferi için büyük bir ciddiyet tasiyacakti. Zaten bu sebepten Bâyezid müsamahali davranmisti.

Bâyezid, Bursa`ya dönmeden önce hemen hemen bir sehir devleti durumuna gelmis olan Bizans gailesini de ber taraf etmek istiyordu. Bunu gerçeklestirebilmek için de Bizans`taki taht kavgalarindan istifade etmeyi düsünüyordu. Böylece Anadolu`da girisecegi etkinlik esnasinda Bizans tarafindan gelebilecek tehlikelerden emin olmak istiyordu.

Osmanli Sultani, vaktiyle Savci Bey ile müstereken isyan edip fesat çikarma suçundan dolayi hapse atilmis olan ımparator ıoannis`in oglu Andronikos ile onun oglu ıoannis`in müracaatlarini kabul ederek bir tutar askerle Edirne`den ıstanbul`a yürür. ımparator ıoannis ile saltanat ortagi olan Manuel`i hal` ederek hapse attirir. Bu arada hapisteki prensleri de kurtarip hükümdar yapar ve bir vergi ile kendine baglar. fakat kisa bir müddet sonra iki mahpus hapisten kurtularak sultana iltica ederler. Onlar, daha önceki vergiden baska göze çarpan bir miktarda asker vererek seferlere katilmayi da taahhüd ederler. Bunun üzerine Bâyezid, onlari yine hükümdarliga getirir. ayrıca Bâyezid, Andronikos ile oglunu hapse attirmayip kendilerine Bizans topraklarindaki Silivri, Eregli, Selanik vs. bu gibi alanın hâkimiyetini verir.

batı ANADOLU`DA TüRK BıRLıGıNıN KURULMASı

Osmanli tahtinda meydana gelen degisiklikten istifadeyi düsünen ve Yakub çelebi`nin öldürülmesini bahane eden Karaman oglu Alaeddin Ali Bey, komsu beylikleri de Osmanlilar aleyhine kiskirtmaktan geri kalmiyordu. O, bununla da yetinmeyerek Osmanlilara ait bazi bölgeleri de isgal etmisti.

Bâyezid, Balkanlar`da lüzumlu tedbirleri aldiktan sonra Anadolu harekâtina baslamak üzere eski taht sehri olan Bursa`ya gelir. O, burada, Rumeli`de bulunup devletin sinirlan üstünde gerekli tedbirleri almakla mesgul olan komutanlarin islerini bitirip gelmelerine kadar bekledi. Bu esnada Bursa`da bayındırlık faaliyetlerine devam ederek sehirde cami, medrese, imâret, misafirhane, dâru`s-sifa benzeri hayir eserleri yaptirir. Ayrica Seyh Ebu ıshak dervisleri için de büyük bir zaviye insa ettirdi. Sükrullah, onun Bursa`da insa ettirdigi hayir müesseselerinden bahs ederken söyle der:

“Bursa`da bir Dâru`l-hayr, bir hastahâne, Ebu ıshakhâne, iki medrese, bir cami yaptilar. Onlarin evkafini tayin buyurdu. Daru`l-hayrin evkafindan olmak üzere as ve yemden baska her yil bilginlere ve yerli yabanci yoksullara 600 müd bugday verilmek, her gün konuga ve yerliye et ile birlikte 300 çanak as eristirilmek üzere vakiflarini tayin buyurdu. Hastahâne, Ebu ıshakhâne, medreseler ve caminin her birisi için ayrica vakiflar tayin buyurdu. Görenek oldugu üzere bunlara seyh, tabib, imam, müezzin ve müderris dikip akçalarini tayin ettirdi. 30 hafiz, daru`l-hayra, 30 hafiz, camiye tayin buyurdu ki, her gün bir tanesi Tanri kelamindan bir cüz okuya.” Keza o, kaynaklarin ifadesine göre 3 degirmen çalistiracak kadar bol ve lezzetli içimi ile taninan Akçaglayan adindaki suyu kapali künklerle Uludag`dan sehre indirterek yaptirdigi imâret yaninda kemerler üstünden geçirip cami, medrese ve hamama taksim etmisti. Artan suyu da mahallelere taksim edip çesmelerden akitmisti. tüm hayir ve sosyal tesisler için de vakiflar tahsis etmisti.

Rumeli ve Bizans islerini yoluna koyan Bâyezid, Sirp kralini maiyeti ile birlikte ordusuna çagirip harekete geçmek istiyordu. Bizans ımparatorunun oglu Manuel de kuvvetleri ile birlikte Sultan`in ordusuna katilir. Padisah, bundan sonra Kastamonu emîri Candarogullari`ndan Kötürüm Bâyezid`in oglu Süleyman Pasa`yi da ittifaka çagirir. Bu arada Edirne`de muhafiz şekilde kalan Beylerbeyi Kara Timurtas Pasa`yi da Rumeli kuvvetleri ile beraber Anadolu`ya getirtir. Bu kadar büyük bir güç toplamis olan Bâyezid, bir taraftan Bizans Prensi Manuel`i Rum kuvvetleri ile Alasehir üzerine göndererek Bizans ımparatorlugu`na tabi olan bu sehri zapt ettirir. tüm Osmanli kaynaklan ve özellikle bu olayin meydana geldigi anda yasayan Ahmedî bu sehrin Bâyezid zamaninda feth edildigine isaretle:

“Ne Alasar kodi vü ne Saruhan Ne Aydin u ne Mentese ne Germiyan” der.

öbür taraftan Saruhan üzerine yürüyen Sultan Bâyezid, burayi harpsiz denecek bir sekilde almis ve komut Hizir Sah ile kardesi Orhan`i Bursa`ya gönderip haps ettirmisti. Bundan sonra Aydin iline giren Bâyezid, ısa Bey`in fazl, kemal ve yasina hürmet ederek ona kendinin ve ecdadinin evkafina mutasarrif olmak üzere kayd-i hayat ile (ölünceye kadar) kendisine Tire`yi ikta şekilde vermisti. Bu arada Yildirim, ısa Bey`in kizi Hafsa Hatun ile evlendi.

Sultan Bâyezid, daha sonra kayin biraderi olan Germiyan oglu Yakub Bey`in de üzerine yürüyerek basta Kütahya olmak üzere tüm ülkesini alir. Anadolu birligini kurma gayretinde olan Bâyezid, bütün islerini tamamlamadan bu hareketten vaz geçecege benzemiyordu. Onun için Ahmed ve Mehmet Bey ismindeki iki kardesin idaresinde bulunan Mentese üzerine de yürüdü. Burayi da kendisine baglayan Sultan, aldigi bu yeni sahaların her birine kendi ogullarini vali olarak tayin etti. Bu arada Kütahya merkez olmak üzere meydana getirdigi Anadolu beylerbeyligine Kara Timurtas`i getirmisti. Bundan sonra Hamidogullari beyligine ait alanın pek çogunu kazanan Bâyezid, bu arada beylige bagli olan Antalya`yi da Osmanlilara bagli bir sancak haline getirmiştir. tüm bu hareketleri ile Yildirim Bayezid, Anadolu`yu bir Osmanli vilayeti haline getirerek merkeziyetçi bir devlet kurmak düsüncesinde oldugunu gösteriyordu.

OSMANLı DONANMASıNıN EGE VE AKDENıZDEKı FAALıYETLERı

1390 senesinin yumusak geçen güz ve kis mevsimleri, Osmanlilarin faaliyetlerini daha sorunsuz bir sekilde yapmalarina neden olmustu. Bati Anadolu`daki beyliklerin Osmanli hâkimiyetine girmesi ile Osmanlilar, Ege ve Akdeniz kiyilarinda uzun sahillere sahip olmuslardi. Latinlerin idaresinde bulunan ızmir dış olmak üzere tüm bir Ege sahilinin alinmasi ile bilhassa Aydin ve Mentese Beyligine bagli bulunan deniz kuvvetleri de Osmanlilara geçmis oluyordu. Bu da Osmanli deniz gücünün gelismesine sebep oluyordu. Nitekim Osmanlilarin ilk ciddi deniz faaliyeti bu sürede yapilmis ve Sarica Pasa komutasindaki 60 parça gemiden mütesekkil bir Osmanli filosunun, Sakiz ve Egriboz adalari ile Yunanistan sahillerini vurmasi üzerine Venedikliler, adalardaki garnizonlan ve istihkamlari takviyeye baslamislardi. Sarica Pasa`nin faaliyetlerinden bahs ederken Hammer: “Bu siralarda Azepler komutani Sanca Pasa da Edirne`de baska bir cami yaptirmaya basladi. Bir kara kuvveti firkasinin (tümen) komutanligi ile Osmanli donanmasi komutanligini elinde toplamis olan bu vezir, Akdeniz Bogazi (çanakkale) girisinde bir Frenk gemisini esir etmisti. Bu geminin arasında ımparator Manuel`le evlendirilecek olan bir prenses bulunuyordu. Sarica Pasa bu nisanli prensesi sultana takdim edince Bâyezid, onun güzelligine hayran şekilde kendisiyle evlendi.” diyorsa da gerçekte böyle bir olay cereyan etmemisti. nedeniyse Yildirim Bâyezid, sırf üç hanimla evlenmistir ki bunlar da Germiyan oglu Süleyman Sah`in kizi ve Mevlânâ Celaleddin Rumî`nin torunu olan Devletsah Hatun, Sirp Krali Lazar`in kizi Maria Despina ve Aydinoglu ısa Bey`in kizi Hafsa Hatun`dur.

KARAMAN SEFERı

Sultan Bâyezid, Bati Anadolu`daki beylikleri ortadan kaldirip kendine bagladiktan sonra Karamanogullari üzerine yürür. nedeni ise Karaman Beyi Alaeddin Ali Bey, Sultan Murad`in vefatini müteakip Hamideli taraflarindaki Osmanli topraklarindan bir kismi ile Beysehri`ni alarak o taraflari vurmustu. Sultan Bâyezid, önce Hamideli`ne geçti, oradan da Teke yani Antalya taraflarina indi. Antalya`yi alip Firuz Bey`e tevcih etti. 1391 senesinde meydana gelen bu hadiseler esnasinda daha evvela Osmanli müttefiki olan Candaroglu ıı. Süleyman, Osmanli`yi kendisi için tehlike saymis olacak ki Osmanlilarla olan ittifakini bozup Sivas`ta hüküm süren Kadi Burhaneddin ile görüsmelere baslamisti. Bâyezid, Karamanogullari topraklarina girince Karaman oglu Alaeddin Ali Bey, Osmanlilara karsi koyabilmek için Kadi Burhaneddin ile Candaroglu Süleyman`dan yardim istedi. lakin Bâyezid, bu birlik ve yardimlarin birlesmesine firsat vermeden Karamanogullari`na ait bazi bölgeleri alip Konya`yi muhasara altina aldi. Bu arada Bâyezid ile basa çikamayacagini anlayan Karaman oglu Alaeddin Ali Bey, Taseline çekilmisti. Kusatma, hasad zamanina tesadüf etmisti. Yildirim Bayezid de babasinin yaptigi gibi halkin mahsulüne asla el dokundurulmamasini emr etti. Sehir halkindan, kale disinda mahsulü olanlara teminat verilerek onlarin rahatlikla disari çikabileceklerini söyledi. Bu teminat üzerine sehir halki kaleden disari çikabiliyor, hasad edebiliyor ve istedikleri bedel ile Osmanli ordusuna satis yapabiliyorlardi. Gerçekten Bayezid, babasi gibi bölge halkina çok iyi davranmis ve satis yapmak isteyen halkin herhangi bir korkuya kapilmadan zahiresini getirip satabilecegini bildirmisti. kamu sattigi esyanin karsiligini tamamen aldiktan sonra çavuslar refakatinda yerlerine gönderiliyordu. Hammer, Aksehir, Aksaray ve Nigde gibi sehirlerin sirf bu sekildeki bir muamele üzerine teslim olduklarini ve kapilarini yine Osmanlilara açtiklarini yazar.

Alaeddin Ali Bey, Kadi Burhaneddin ile Candaroglu Süleyman`dan yardim gelmedigini görünce, kayinbiraderi olan Yildirim Bayezid`den baris istemek mecburiyetinde kalir. Bunun üzerine Yildirim Bâyezid, barisi kabul ederek zaten Osmanlilara ait olan ve Karamanoglunun eline geçmis bulunan Beysehir, Aksehir ve diger bazi bölgeleri almak suretiyle antlasma yapar. Böylece iki devletin arasinda Konya Ovasi`ndaki çarsamba Suyu sinir şekilde kabul edilir. Yapilan antlasmadan sonra buralarin idaresi Sari Timurtas Pasa`ya birakildi. Böylece, daha sonra da devam edecek olan Karaman seferinin bu ikinci safhasi bitmis oldu. Bu seferde Bizans ımparatoru V. ıoannes`in oglu Manuel de Yildirim`in ordusunda bulunuyordu.

ıSTANBUL`UN MUHASARASı VE SEHıRDE TüRK MAHALLESıNıN KURULMASı

Yildirim Bâyezid, Anadolu`daki seferlerle mesgul oldugu sirada Bizanslilar, bu durumdan istifade ile bazi tedbirler almaya basladilar. Bu meyanda Bizans ımparatoru loannis, ayagindaki agrilara ve yatalak bir halde bulunmasina ragmen, ıstanbul surlari ile kulelerinin bazi yerlerini tamir ettirmeye basladi. Bu durumdan haberdar olan Yildirim Bâyezid, bu harekete çok fazla katı bir tepki göstererek tamir ettirilen yerlerin hemen yiktinlmasini ister. ımparator, Yildirim`in yaninda bulunan ve tahtin yegane varisi olan Manuel`i düsünerek tamir edip yaptirdigi bölgeleri yine yiktirir. ancak ımparator, surlarin yiktirilmasindan kisa bir müddet sonra ölünce, Osmanlilarla birlikte Anadolu seferlerine istirak eden ve Bursa`da bulunan Manuel, bir şeklini bularak Bursa`dan kaçip ıstanbul`a gelir ve babasinin yerine tahta oturur.

Âdet oldugu üzere, babasinin yas günlerini geçirdikten sonra Bâyezid`in kendisine ve sehre karsi takindigi tavri düsünmeye baslar. Bâyezid, yeni imparatordan (ıı. Manuel) vergi artirimi, ıstanbul`da bir Müslüman mahallesinin kurulmasi ve bir cami insasi ile bir kadi tayin etmesini ister. Bizans tarihçisi Dukas bu konuyu su ifadelerle dile getirir:

“Bâyezid, ımparator Manuel`e elçiler göndererek, ıstanbul arasında Türklerin “kadi” tabir ettikleri bir hâkimin devamli olarak bulunmasini istek ettigini bildirdi. Bu kadi, ıstanbul`da ticaretle istigal eden yada o maksatla oraya gidecek olan Müslümanlar arasinda meydana çikacak olan muamelat ve ihtilaflari muhakeme ve hallu fasl edecekti. Bâyezid, Müslümanlarin gâvur mahkemesinde muhakeme olunmalarinin caiz olmadigini, müslümani, kendi hâkiminin muhakeme etmesi icab ettigini, iftiralar ve haksizliklari, daha bir çok seylerle beraber bildirmis, nihayet sunu da ilave etmisti: “Sana emr ettiklerimi yapmak ve taleplerimi yerine getirmek istemezsen, kapilari kapa ve sehrin içinde hükümdarligini yap. Hariçte bulunan her yer ve her sey kâmilen benim olacaktir.” Yildirim`in bu talebi redd edilince, ıstanbul`u teslim almak için uzaktan muhasaraya basladi. 1391 senesinde baslayan bu tazyik sonucunda Bâyezid, ıstanbul surlarina kadar olan bütün Bizans köylerini muhasaraya basladi. Bu kusatma sonunda Manuel, ıstanbul`da birkaç yüz ev ile cami ve mahkemesi olan bir Müslüman mahallesinin kurulmasini ve Haliç`in şimal tarafinda bir Türk garnizonunun bulunmasini kabul etti. Ayrica her yıl Osmanlilara vermekte oldugu vergiyi de artirdi.

YıLDıRıM BAYEZıD`lN ANADOLU SULTANı üNVANıNı ALMASı ve diger OLAYLAR

Abbasî Halifeligi döneminde ıslâm.dünyasinda ortaya çikan yeni devletler, Memlûk hükümdarlarinin yaninda (Misir) bulunan ve fakat siyasî etkinligi çok olmayan Abbasî halifelerinin kendi hükümdarliklarini onay etme arzusunu bir gelenek şekilde devam ettiriyorlardi. Böylece devletlerinin taninmasi, mesrulugu ve siyasî nüfuzlarinin artacagina inaniyorlardi.

Filhakika, daha Murad Hüdavendigâr zamaninda baslayan Osmanli-Memlûk münasebetlerinin iyi bir sekilde devam ediyordu. Bu iyi münasebetler, Yildirim zamaninda da devam eder. Bu sebeple 794 senesi Rebiülahir (Subat 1392) ayinda, Rum ülkesinde (Anadolu) sultan olmak için halifeden “tesrif” isteyen Bâyezid`e, Karak Naibi Âmir Hüsameddin Hasan el-Kuckunî`yi oldukça çok armağan ile gönderen Sultan Berkuk`un bu vesile ile dostluk hislerini izhar ettigi görülmektedir.

Kendisine, halife tarafindan gönderilen tesrifi, Bursa`da giyen ve kiliç kusanan Bâyezid, bundan sonra Rum ülkesinin sultani ünvanini almis olur. Bu arada bayağı geçen elçinin ricasi üzerine Bâyezid, Karamanoglu bunun gibi Kadi Burhaneddin Ahmed ile dostça geçinmeye razi olur. bununla beraber Bâyezid ile Kadi Burhaneddin arasinda mücadele uzun süre devam edecektir.

Bâyezid`in, halifeden sultan ünvanini almasi, onun Anadolu`daki Türkmen beylikleri üzerine yapacagi seferleri bir mt.�nâda mesrulastiriyordu. Bu, ayni zamanda Anadolu birliginin saglanmasi için de gerekli idi.

Bâyezid, gerek bu hadiseden öncelikle, gerekse sonra Anadolu isleri ile mesgul olmaya baslar. Bu maksatla daha öncelikle kendisine bagli olan, ama sonradan Kadi Burhaneddin tarafina geçmis bulunan Kastamonu`daki çandaroglu Süleyman Pasa`yi ortadan kaldirmak ister. Bir taraftan da Anadolu`da Kadi Burhaneddin`e düsman olan beyleri ve özellikle Amasya`da hüküm süren Haci Sadgeldioglu buyruk Ahmed`i kendi tarafina çekmeye çalisir. 1391`de Kastamonu üzerine gerçeklestirilen bu harekette Bâyezid, Kadi Burhaneddin`in tarafsiz kalmasini ister. ama bu konuda ondan müsbet bir yanıt alamaz.

lakin tam bu sirada Bâyezid, Eflâk voyvodasi Mirçe`nin daha evvela kendisine karsi yapilmis bir akinin intikamim almak üzere, Tuna`yi geçip `Karin Ovasi (Karinâbâd)`ni yakip yiktigini ögrenince Kastamonu seferini birakarak Rumeli`ye geçer. Arkus Ovasinda yapilan siddetli bir muharebede voyvoda esir edilerek kendisinden agir bir fidye alinmis ve Osmanli tabiiyetini kabul ettikten sonra yine memleketine gönderilmisti. Ayni yıl hudud beyleri de büyük akinlar yapmislardi. Bu akinlar sonucunda Bosna`ya girerek Naglazinze`ye kadar ilerlemislerdi.

Yukarida belirtilen hadiseden sonra tekrar Anadolu`ya dönen Bâyezid, Kadi Burhaneddin`in, Candaroglu ile birlesmesine meydan vermeden tekrar Kastamonu üzerine yürür. fakat bu defa da mevsimin kis olmasindan dolayi geri çekilmek durumunda kalir. Zira böyle bir mevsimde devinim üssünden uzak bir mintikada, düsman ülkesinde kalmak dogru bir hareket olmazdi. Bu nedenden dolayı dolayi Bâyezid, yine Bursa`ya döner. Nihayet 794 (1392) ilkbaharinda Kastamonu bölgesine giren Bâyezid, Candaroglu Süleyman Pasa`nin ölümü ile sonuçlanan savasta, beyligin Kastamonu kolunu ortadan kaldirir. bununla birlikte Süleyman Pasa`nin kardesi olan ve Sinop`ta hüküm süren ısfendiyar çelebi, Osmanlilarla arkadaş geçindigi için kendisine dokunulmadigi benzeri Sinop`ta ayni sekilde kalmasina müsaade edildi.

Bâyezid`in, Kastamonu`yu ilhak etmesi ve Osmancik`i kusatmasi üzerine bir kismi açiktan açiga, bir kismi da istemeyerek Kadi Burhaneddin`e bagli görünen Kelkit, Yesilirmak ve Canik bölgelerindeki beylerin, birer birer Osmanlilara iltihak ettikleri görülmektedir. Bu durum, Osmanlilar ile Kadi Burhaneddin Ahmed arasindaki münasebetleri oldukça gerilmiş bir safhaya soktu. ıki tarafin öncü kuvvetleri arasinda çorumlu sahrasinda meydana gelen savasta Osmanli askeri bozguna ugrayarak arka çekilmek durumunda kalir. Bu savasta, Bâyezid`in, Karesi ve Saruhan sancaklari valisi bulunan büyük oglu Ertugrul öldürülmüstü. Bu galibiyet, Anadolu`da Kadi Burhaneddin`in söhretini bir kat daha artirdi. Hatta Kadi Burhaneddin, psikolojik etkisinden istifade ile Bâyezid`in Rumeli isleri ile mesgul oldugu ani, firsat bilerek Amasya`yi kusatma altina alir. fakat mevsimin kis olmasi ve muhtemel bir Osmanli taarruzundan çekindiginden Tokat`a döner. Bu arada Osmanli kuvvetlerinin büyük bir ordu ile Amasya üzerine dogru geldikleri haberini alinca açik bir sahrada onlarla karsilasmamak için Sivas`a çekilir. Böylece Amasya Osmanli idaresine girer. Sancak beyligine de Bâyezid`in oglu Mehmed çelebi tayin edilir(1393).

Bu devinim üzerine Taceddinogullari, Tasan oglu ve Bafra emiri, Sultan Bâyezid`e bagliliklarini bildirerek onun idaresine girdiklerini kabul ederler. Süleyman Pasa`nin, Bâyezid ile yapilan harpte öldürülmesinden sonra Kadi Burhaneddin`e iltica eden 500 kadar Kastamonu atlisi da Taceddinogullan ve dolayisiyla Osmanlilar tarafina geçmis oluyordu. Bu arada Karaman oglu Alaeddin Ali Bey, Kadi Burhaneddin`e elçi gönderip Amasya`nin Osmanlilarin eline geçmesinden dolayi taziyetlerini bildirmek ve müsterek düsmanlari olan Bâyezid`e karsi birlikte önlem almak ve görüs ahs verisinde bulunmak üzere kendisini Nigde`ye davet etti. Alaeddin Ali Bey ile görüsüp birlesmek üzere Sivas`tan hareket eden Kadi Burhaneddin, Karaman oglu ile anlasmak söyle dursun, büsbütün bozusup harbe tutusurlar. Aralarindaki düsmanligin gittikçe büyümesi her ikisinin de zayiflamasina ve rakipleri olan Bâyezid`in daha çok kuvvetlenip Anadolu`daki kuvvetini daha saglamlastirmasina neden oldu. Rakiplerinin arasinda meydana gelen anlasmazligi gören Bâyezid, artik kendisinin Anadolu`da durmasina gerek kalmadigini anlayarak tekrardan Rumeli`deki faaliyetlerine baslar.

Sultan Bâyezid`in bu dönemdeki faaliyetlerini inceleyen Mükrimin Halil Yinanç, kaynaklarin verdigi bilgilere dayanarak söyle der:

“1393 senesi Nisaninda Venedik Senatosu, Türklere karsi birlikte savaş etmek üzere Macar Krali ile bir antlasma yapmaya karar vermis ve Macar Kralini harbe tesvik etmeye baslamisti. Diger taraftan uzun zamandan beri ıstanbul`da kusatilmis olan ımparator Manuel, Hiristiyan devletlere başvuru ediyordu.”

“Macar Kralinin, Tuna kenarina gelmis olmasi ve Bulgarlarin bunlarla birlesme ihtimali, Bâyezid`i endiselendirdiginden Bulgar kralliginin son kisminin da ortadan kaldirilmasina karar verir. Bunun için büyük oglu Süleyman komutasinda bir ordu gönderdi. Bu ordu, Bulgarlarin payitahti olan Tirnova`yi uzun ve siddetli bir muhasaradan sonra feth etti. Daha sonra Tuna sahilinde birer müstahkem mevki olan Silistre, Nigbolu ve Vidin zapt olundu. Nigbolu`ya kapanan Bulgar Krali Sisman, oglu Aleksandr ile birlikte esir edildi. Rivayete göre kral öldürülmüs, oglu da Müslüman olarak Bâyezid`in maiyetine girmistir. Macar Krali Sigismond, Bulgar ülkesinin Türkler tarafindan alinmasi üzerine Hiristiyan devletlere müracaat etmis ve Türklere karsi müsterek bir Haçli hareketi yapilmasi için papayi tesvik etmisti.”

YENı BıR HAçLı ıTTıFAKı VE NıGBOLU SAVASı

Osmanli sinirlarinin Macaristan`a kadar dayanmasi, Macar Krali Sigismond`u korkutmaktaydi. Zira Sigismond, ufuktan azametle yuvarlanip gelmekte olan Osmanli dalgasinin, er geç kendi ülkesini de basacagini görmekteydi. Tek basina altindan kalkamayacagini bildigi bir tehlikeye karsi gece rüyalarini, gündüz hülyalarini tutan ümid, her seye ragmen yine de bir Haçli ordusunun yardiminda görüyordu. ama imdadina çagirabilecegi devletlerden Venedik, bu Katolik dindasina müzaheret eder görünmekle beraber, Sigismond`un zaferinin Balkanlarda bir Macar hegemonyasina yol açacagindan da endiseleniyordu. Cenevizliler ise siyasî ve iktisadî hayatlarinin saglikli bir sekildeki devamini Osmanlilarin teveccühünü kazanmakta gördüklerini gizlemiyorlardi.

Sigismond, Osmanli tehlikesini bertaraf etmek ve hatta Kudüs`e kadar gidebilmek için Avrupa`nin muhtelif memleketlerine elçiler göndererek yeni bir Haçli ittifakinin kurulmasini istiyordu. Bu ittifakin kurulmasi için Papalik makami da, yogun bir faaliyete giriserek kiliselerde Müslüman Türkler aleyhinde vaazlar verdirmeye basladi. Bu tesebbüsler, hedef Türkler oldugu için kisa bir zaman içinde müspet bir sonuç verdi. Böylece Sigismond ile isbirligi yapan Avrupa, heyecan ve ümid içinde idi. Yalniz Fransizlar degil, ıngiltere, ıskoçya, Lehistan, Avusturya, ıtalya, ısviçre ve Güneydogu Avrupa ülkelerinden gelen kuvvetler, Bulgaristan`da Sigismond `un komutasi altinda toplanmaya basladi. Avrupa`nin her kösesinden süzülüp gelen cengaver, cesur ve tecrübeli sövalyeler, Osmanli ordusunu aramaya basladi.

Birlesik Avrupa kuvvetlerinden meydana gelen bu birlikler, Sigismond`un kendilerine bildirdigi benzeri, karsi tarafta bir tecavüz hareketi göremeyince, arastirmaya basladilar. Onlar, bu salib (haç) düsmanini bulup tepelemek istiyorlardi. Onlara göre bunu yapmak bir zaruret idi. Zira bu bir haç seferi idi. Ona tapmayani ezmek yolunda gecikmek olmazdi. üstelik Eflak Voyvodasi Mirçe ile Bizans ımparatoru da Osmanlilar ile olan ittifaklarini bozmus, saklı saklı hazirliklarini tamamlamislardi.

Papanin destegi ile tertiplenen bu Haçli seferine batili tüm sövalye ve asilzâdelerin katildiklari görülmekte. Osmanlilara karsi büyük bir kin ve nefret hissi ile dolu olan Haçlilar, Avrupa`yi bunlardan (Müslüman Osmanlilar`dan) temizlemek istiyorlardi. Bunun temini için de her sey yapilabilirdi. Büyük bir birligin toplanmasi gerekiyordu ki bu da gerçeklesmisti. Nitekim, maiyetinde 1000 Fransiz sövalyesi ile 7000 civarinda yardimci ve ücretli asker bulunan Burgonya dukasi Jean de Nevers basta olmak üzere birçok asilzâdenin maiyetindeki Alman, ıngiliz, ıtalyan, ıspanyol ve Polonyali sövalyeler oldugu gibi, 1394 seferinin intikamini almak arzulayan Eflâk Voyvodasi Mirçe ve bir kisim Erdel kuvvetlerinin istiraki ile mevcudu 100.000`i (Sükrüllah, Behçetu`t-Tevârih 130.000 kisi) bulan ve Türkleri Avrupa`dan sürmek gayesini güden bu Haçli ordusu, Tuna boyunca ilerleyerek Vidin ve Rahova`yi aldiktan sonra 12 Eylül 1396`da Nigbolu önüne gelmisti. Venedik ve Rodos gemilerinden mütesekkil bir donanmanin da yardimi ile kaleyi muhasaraya basladilar.

Osmanli tarihsel bakimindan önemli olan bu zaferi, kaynaklarin müsterek dili ile kisa ve ana hatlari ile buraya almak istiyoruz. Nigbolu kalesini kusatma altina alan Haçli ordusuna karsi kale muhafizi Dogan Bey, siddetli bir müdafaada bulunmakta. 15 gün devam eden bu kusatma esnasinda ıstanbul önlerinde bulunan Sultan Bâyezid, Haçlilarin hareketini duyar duymaz, muhasara manciniklarini yakip, Sucaeddin Evrenos Bey`i ileri göndermisti. Kendisi de ıslâmetreâlemine başvuru edip durumu bildirdikten sonra yaninda bulunan 10.000 askerle yola çikar. Anadolu ve Rumeli kuvvetlerinin Kara Timurtas ile sehzadelerin komutasinda sür`atle toplanip Edirne`de kendisine ulasmalari üzerine 60.000 kisiden meydana gelen Osmanli ordusunun basina geçen Sultan Bâyezid, sür`atle Sipka geçidini asmis ve Timova`da Stephan Lazaroviç ile birlestikten sonra Osma vadisinde Nigbolu ovasina hakim bir tepede ordugâhini kurar. Kaynaklarin verdigi bilgilere göre kalenin erzak ve mühimmat durumunu bizzat tesbit eden Bâyezid, 25 Eylül 1396 pazartesi günü (Osmanli kaynaklarinda Cuma) Nigbolu önünde meydana gelen savasta mahirâne bir manevra ile iki kisma ayirdigi ordusunun yaya askerini yani yeniçerileri merkeze koyup onlarin etrafinda kapikulu süvarilerini tesbit ile sag ve sol kollara timarli sipahileri koymustu. Arkada da ihtiyat kuvvetleri bulunuyordu. Osmanli ordusunun harb nizami hilâl ya da agzi açik kerpeten seklinde idi.

ıki ordu, Nigbolu kalesi yakininda karsilastilar. Galibiyet serefini kazanmak arzulayan Fransiz süvarileri, baslangiçta Bâyezid`in merkezde yeniçerilerin önündeki ilk kademede bulunan ve Azep denilen hafif yaya kuvvetleri üzerine yüklenip onlari maglub ve imhaya basladilar. Fransizlar, teslim olanlari bile öldürdüler. Bundan sonra da Azeplerin gerisindeki Yeniçeri kuvvetleri üzerine yüklendiler. fakat Yeniçerilerin ok yagmuruna tutularak epey telefat verdiler. Ayni sürede da sol kanatta Anadolu askerine komuta eden Sehzade Mustafa kuvvetlerinin yandan taarruzuna ugradilar. fakat, bunlari da bertaraf ederek ilerlediler. Plân geregince Osmanli merkez kuvveti bir tutar arka alindi. Bu çekilmeden cesaret saha Fransizlar, daha da ileri giderek kiskacin içine girdiler. Onlar, Osmanli plânini bilen Sigismond tarafindan ileri gitmemeleri ve kiskacin içine girmeyip beklemeleri hakkinda verilen emri dinlemediler. Bu defa plân geregi Osmanlilarin üçüncü hatti da ikiye ayrildi. Böylece Fransizlar tepeyi isgal etmis ve muharebenin Türklerin maglubiyeti ile neticelendigini zannettikleri sirada bizzat pusudan çikan Bâyezid`in komutasindaki kuvvetlerle karsilasinca sasirdilar. lakin çok zayiat vermemek için daha önce atlardan inmis ve yaya olarak harb eden Fransizlar, geri dönüp atlarina binmek istedilerse de kaçacaklari kapinin kapanmis oldugunu görerek sasirdilar. Bunlari kurtarmak için Sigismond`un gönderdigi kuvvetler ilerleyemeyerek geri çekilmek zorunda kaldilar. Tuzaga düsmüs olan kuvvetler kismen imha ve kismen esir edildiler.

Osmanli ordusunun merkezine saldırı eden Fransiz kuvvetleri ile olan savaş, 3 saat kadar sürmüstür. Eflâk Voyvodasi Mirçe, muharebenin gidis seklini görünce neticeyi kestirerek derhal memleketine dönmüstü. Muharebenin en tehlikeli olan ilk safhasi bittikten sonra Türk kuvvetleri, derhal ve siddetle Sigismond`un kuvvetlerine saldırı etmislerdi. ıhtiyat kuvvetlerini dahi muharebeye sokmus olan Macar Krali, hiçbir basari elde edemedi. Sonunda kati sonucun alinma zamaninin geldigini gören Yildirim Bâyezid, kendi ihtiyat kuvvetlerini taarruza geçirmek suretiyle Haçlilari müthis bir panige ugratti. Sigismond, maiyetindeki bazi adamlarin yardimi ile Tuna nehrine gelip kendini bir balikçi kayigina zor atti. Nehirdeki Venedik amirali Mocenigo`nun kadirgalarindan birine yanasarak Karadeniz yolu ile ıstanbul`a gelebildi. Oradan da Marmara ve çanakkale Bogazindan geçip Modon limanina ugradiktan sonra Dalmaçya`ya çikarak memleketine gidebildi.

Nigbolu muharebesinde Haçli ordusuyla gelen prens ve asilzâdelerden bir kismi öldürülmüs bir kismi da esir alinmisti. savaş sonunda savas meydanini gezen Yildirim Bâyezid, kendi hudud muhafizlarinin ve teslim olmalarina ragmen bir kisim esirlerin insafsizca öldürüldüklerini görünce fevkalâde müteessir olup gözlerinden yaslar akmisti. Kendi esirlerine yapilan bu muameleyi gören Bâyezid, buna karsilik olmak üzere düsmandan ele geçirilen esirlerin bir kismini öldürttü. Harbe istirak etmeden kaçmis olan Eflâk kuvvetleri ile Hirvat askerlerinden baska, diger bütün düsman kuvveti ya imha edilmis veya kaçarken nehirde bogulmustu.

Nigbolu`da esir düsenlerden bir kismi evvela Edirne`ye oradan da Gelibolu`ya götürülüp Haçli donanmasi ile bogazdan geçmekte olan Sigismond ve maiyetindekilere teshir edildikten sonra Bursa ve Mihaliç`e nakledilmislerdi. Bunlardan bir kismi da Memlûk sultani el-Meliku`z-Zahir Ebu Said

Berkuk`a gönderilmisti. Nigbolu`da esir düsen asilzâdeler, sonradan Macaristan, Fransa ve Kibris krallarinin tesebbüsü ve Midilli prensinin kefaleti ile 200.000 altin florin fidye karsiligi serbest birakilmislardir.

Nigbolu`da elde edilen parlak zaferden sonra daha öncelikle düsmanin eline geçmis olan kaleler arka alindigi bu gibi Osmanli himayesinde bulunan Vidin Bulgar kralligina da son verilmisti. Bundan sonra Macaristan`a büyük bir akin yapilarak külliyetli miktarda tutsak alinmisti. Bu savastan sonra garp dünyasi bir anda en seçkin asilzâdelerini kayb etmis, süngüden kurtulan yada Tuna`da bogulmayan kiliç artiklari ise bassiz, idaresiz ve perisan kafileler şeklinde geldikleri yerlere dogru daglara düsmüslerdi.

öte yandan Nigbolu muzafferiyetinden elde edilen ganimet ve fidyelerden alinan hisseler ile Anadolu ve Rumeli`de birçok hayrat yaptiran Bâyezid`in Nigbolu`da ismine izafe edilen camii de bu sirada yaptirmis olmasi muhtemeldir.

Savasi müteakip, akinci ve sekbanlar yerlestirilmek şekli ile uç beylerinin etkinlik merkezi haline getirilen Nigbolu, serhad livasi olarak Osmanli idaresinde önemli bir rol oynamistir. ekseriyetle Tuna geçitlerine hakim bir noktada, Eflâk`i tehdid eden bir üs özelligini tasiyan Nigbolu, Osmanli hükümdarlarinin süre zaman Eflâk ve Macaristan seferlerine çiktiklari bir yer olarak Eflâk ve Macar krallarinin taarruzlarina hedef olmustu.

ıSTANBUL KUSATMASı

Nigbolu zaferinden evvela ıstanbul`un Yildirim tarafindan kusatma altina alindigini, ama zaferle sonuçlanacak olan Nigbolu hadisesi itibarı ile muhasaranin kaldirildigina daha önce münasebet edilmisti.

Yildirim Bâyezid, Haçli ittifakinin tesvikçisi durumundaki ımparator Manuel`e elçi göndererek ıstanbul`un teslimini istemisti. Manuel bu istege yanıt dahi vermedi. Bunun üzerine sehrin dis dünya ile irtibati kesilerek kusatma daraltildi. O dönemlerde kale surlarini yikacak büyüklükte toplar bulunmadigindan sehir halkinin açlik sikintisi ile teslim olacagi düsünülüyordu. Gerçekten de kamu, bu nedenden sehri teslim etmeye uygun idi. Zira ıstanbul halki, Manuel ve Silivri Beyi ıoannis taraftan olmak üzere ikiye bölünmüstü. Henüz deniz kuvvetleri fazla kuvvetli olmayan Osmanlilar, denizden bir sey yapamadiklari gibi, ati olan yardima da engel olamayacaklardi. bununla beraber, Bizans`in Karadeniz ile olan baglantisini kesmek için Bogaziçi`nde müstahkem bir kale, yani Anadolu Hisan (Güzelce Hisar) insa ettirilip ıstanbul`un muhasarasi siddetlendirildi. Tam bu esnada bas belli eden Timur tehlikesi üzerine Yildirim Bâyezid, muhasarayi kaldirmak mecburiyetinde kaldi. Bu arada Bizans, Yildirim`in sartlarim da kabul ediyordu. Buna göre:

1- Her sene Osmanli hazinesine verilmektedir olan haracin arttirilmasi.

2- ıstanbul`da bir Türk mahallesi kurularak bir cami yapilmasi.

üç- ıstanbul`daki Müslümanlarla Rumlar arasindaki anlasmazliklari ıslâmetrehukuku çerçevesinde karara baglamak üzere bir kadi tayin edilmesi.

4- Silivri de dahil olmak üzere Silivri`ye kadar olan alanın Osmanlilara terki.

Bizans ımparatoru, bu antlasmaya riayet ederek ıstanbul`da Sirkeci`de Türkler için yedi sima hâne ile bir mescid tedarik etmisti. Padisah da ıstanbul`da ikamet etmek üzere Tarakli Yenicesi ile Göynük ve Karadeniz sahili taraflarindan buraya göçmen nakl ettirerek iskan etmisti. Ayrica kadi (hakim, yargiç) ve imam da tayin etmisti.

üç- KARAMANOGULLARı`NıN OSMANLıLARA BAGLANMASı

Osmanlilarin, Rumeli`de yeni sefer ve fetihlerle ugrasmasini firsat bilen ve Osmanogullari`nin bütün bir Avrupa`ya karsi gelemeyecegini düsünen Karamanoglu Alaeddin Ali Bey, bu sirada Osmanlilara ait olan Ankara`ya yürüyerek orayi ele geçirdi. Burada bulunan Anadolu Beylerbeyi Sari Timurtas Pasa`yi tutsak aldigi benzeri maiyetinden bir çok fazla kimseyi de öldürdü. 1395 ve 1396 yillarinda Kadi Burhaneddin ile yaptigi muharebelerde yenilen ve Aksaray sehrini kayb eden Alaeddin Ali Bey`in Ankara`yi ele geçirmesi, büyük bir hata idi. çünkü Nigbolu savasindan sonra kendisini çok fazla daha kuvvetli gören ve Avrupa`dan hiçbir tehlike beklemeyen Yildirim Bâyezid`le tek basina karsi karsiya kalmisti. Bu hareketi ile o, Karamanlilari, Anadolu Selçuklulari`nin mirasindan da mahrum etmis oluyordu. bununla beraber Alaeddin Ali Bey, vaziyetin kendisi için fena olacagini anlamakta gecikmedi. Bunun üzerine derhal Sari Timurtas Pasa`yi serbest biraktigi bu gibi yanina bir elçi katarak bağış arzulamak ve yeni bir antlasma yapmak üzere Yildirim`a gönderir. Baris teklifini red eden Bâyezid, Anadolu ve Rumeli`deki bütün kuvvetlerini toplayip Karamanoglu üzerine yürür. bu hal karsisinda Alaeddin Bey, tüm gücü ile Bâyezid`e mukabele edebilmek için harekete geçer. Basta Varsak, Turgutlu ve Bayburtlu asiretleri olmak üzere birçok Türkmen boyundan ve bu arada hizmetinde bulunan Kara Tatarlardan güçlü bir ordu meydana getirir.

ıki ordu Konya ovasinda karsi karsiya gelir. ıki gündelik bir muharebeden sonra sonucu dikkat çekici edecek bir sonuç alinmayinca ikinci günün aksami gece yarisindan sonra otuz bin kadar Osmanli askeri, Karamanoglu kuvvetlerinin gerisini çevirir. ıki ates arasinda kalan Karamanoglu, Konya kalesine kaçmak şekli ile kendini zor kurtarir. Konya, 10 bir gün kadar muhasara edildi. Konya halki, mal ve canlarina dokunulmamak sartiyla sehri teslim edebileceklerini gizlice Bâyezid`e bildirirler. Alinan tertibat üzerine sehir teslim oldu. Kaleden çikan Alaeddin Ali Bey, Osmanli askerleri ile çarpisti ise de muvaffak olamayacagini anlayinca kaçmaya baslar. fakat bu esnada attan düserek yakalanir. Yakalanir yakalanmaz derhal Yildirim Bâyezid`in huzuruna getirilir. Padisah, enistesi olan Alaeddin Bey`e niçin böyle yaptigini ve kendisine niçin itaat etmedigini sorar. O da: “Niçin sana itaat edeyim, ben de senin benzeri bir hükümdarim” cevabini verir. Bu söze cani sikilan Bâyezid, onu, Ankara`da basip esir aldigi San Timurtas Pasa`ya teslim eder. Timurtas Pasa da hemen onu katl eder. Alaeddin Bey`in acele katlinden müteessir olan Yildirim Bâyezid, Pasa`yi tekdir etmis, lakin onun ikna edici konusmasi ve ileri sürdügü deliller üzerine sükûnet bulmustur. Bâyezid, bundan sonra Konya`ya bir vali tayin ederek Larende (Karaman) üzerine yürüdü. Burada Yildirim Bâyezid`in kizkardesi ve Alaeddin Ali Bey`in hanimi, iki oglu ile beraber kardesinin karargâhina gelir. Padisah, çadirindan çikarak kiz kardesini disarida karsilar. Böylece Larende 1397 yilinda Osmanlilarin idaresine girer. Padisah, kiz kardesi ve çocuklarini Bursa`ya gönderir.

Alaeddin Ali Bey`in katli üzerine Karamanlilar`a ait sehirlerin Toroslarin kuzeyindeki sehirler (Konya, Larende, Nigde, Develi, Karahisar) Osmanlilara geçmisti. yalnızca Toros daglarinin güneyinde kalan Mut, Ermenek, Taseli ve ıçel, Karamanoglu ailesinin diger kolundan gelen beyler elinde kalmisti.

Karaman Beyligi`nin ortadan kaldirilmasi, Anadolu tarihi bakimindan önemli bir olay idi. Zira bu hadiseden sonra Sivas`ta bulunan Kadi Burhaneddin Ahmed, Osmanlilarla ayni siniri paylasir olmustu. Bu da onun Osmanlilardan çekinmesine sebep olmustu. Zira daha önceki bazi faaliyetleri, onu Osmanlilarla hasim bir duruma getirmisti. Osmanlilara karsi mukavemet etmesi olası olmadigindan bütün gururuna ve Memlûk Devleti ile olan geçmisine ragmen bu devlete tabi olmak mecburiyetinde kaldi.

KADı BURHANEDDıN DEVLETı`NıN OSMANLı HÂKıMıYETıNE GıRMESı

Karamanogullari`nin, Osmanlilar`a baglanmasindan sonra Anadolu`da merkeziyetçi bir yönetim kurmak ve Anadolu birligini saglamak düsüncesinde olan Bâyezid, Canik bölgesindeki bazi Türk beylerini idaresi altina almak için harekete geçer. Bu gayenin gerçeklesmesi için 1398 ilkbaharinda o taraflara dogru bir sefere çikarak Canik Beyi Kubadoglu Cüneyd`in üzerine varir. Sonunda bunun merkezi olan Müslüman Samsun`u zapt eder. Osmanli hâkimiyeti altinda bulunmak sartiyla Cüneyd Bey`e Ladik ve diger bazi kaleler birakilir. Samsun ve havalisi bir sancak itibar edilerek, Bulgar Krali Sisman`in, Müslüman olan oglu Aleksandr`a verilir.

Yildirim Bâyezid, daha sonra Bafra ve Giresun bölgesindeki beyler ile çarsamba ve Terme havalisine hâkim olan Taceddinogullari`ni, sonra da Havza ile Merzifon`a hâkim olan Tasanogullari`ni Osmanlilara baglar. Bu bölgelerin zapti ile Karadeniz bölgesindeki Osmanli sinin, Trabzon Rum ımparatorlugu sinirina kadar dayanmis oluyordu.

Anadolu`daki bu basarilar sonucunda Yildirim Bâyezid, Kadi Burhaneddin Devleti`nin şimal, bati ve güneybati taraflarini ele geçirmisti. fakat Sivas merkez olmak üzere Anadolu`nun büyük bir kismi hâlâ Kadi Burhaneddin`in idaresinde idi. Yildirim Bayezid ile Kadi Burhaneddin birbirlerine bu kadar yaklasmis olmalarina ragmen müsterek bir düsmana karsi koymak için isbirligi yapmaktan çekinmediler. Bu tehlike, dogudan gelen ve daha sonra Anadolu`yu kasip kavuracak olan Timur tehlikesiydi.

Anadolu`ya gelecegi haberi alinan Timur`un, Kadi Burhaneddin`e elçi gönderdigi ve kendisine tabi olmasini istedigi anlasilmaktadir. Bunun üzerine Kadi Burhaneddin, Osmanli hükümdari ile Misir Sultani (Memlûk)na mektuplar göndererek tehlikeyi haber vermis ve “bilesiniz ki ben her ikinizin de komsusuyum ve benim memleketim sizin memleketiniz manasına gelir. Ben, sizin hududlarinizin siperiyim ve askerlerinizin öncüsüyüm. olmadan ben ona nasil mukavemet edip ve nasil müsademe edebilirim. halbuki onun ahvalini isitmissinizdir. Nice ordular bozmustur. Eger siz bana imdad ederseniz ben ona karsi dururum, beni yalniz birakirsaniz beni ona karsi harcamis oluyorsunuz. Sizin önünüzde bulunan ben, size ati belalara kâfiyimdir. Maazallah eger ondan bana bir zarar gelirse pek mt.`muldur ki size de sirayet edecektir. Benim, Timur`un mektubuna cevap vermemekligini sizden alacagim cevaba göre bir cevap olacaktir.”

Yildirim Bâyezid, Kadi Burhaneddin`in mektubundan son derece memnun olup mütalaasini begenmis ve kendisine su cevabi göndermisti:

“Eger Timur seni birakip giderse ne âla. Sayet vaz geçmezse karsi koyacak bir orduyu ona karsi sevkederiz ve onun için istedigin kadar ona mukavemet et. Basiret ve hüsnü niyet üzere olup onun askerinin çoklugundan korkma. Zira nice az cemaat (topluluk) aşırı cemaata galebe etmistir. Eger sizce lüzum görürseniz bizzat kendim geleyim ve askerimle oraya ineyim. Sizin bayraklariniz her zaman basta ve ayakta olsun. Ben, senin kilicina kol ve sana bazu olayim.” lakin bu muhabere devam ederken, kaderin bir cilvesi olacak ki, Timur daha Anadolu`ya gelmeden Kadi Burhaneddin vefat eder.

1398 yilinda Kadi Burhaneddin`in, Akkoyunlu hükümdari Karayülük Osman Bey ile yaptigi savasta ölmesi, Osmanlilarin onun ülkesine sahip olmalarina neden oldu.

Sivas, Kayseri ve çevresi hükümdari Kadi Burhaneddin, bir süre kendisine tabi olan ve daha sonra muhalefete kalkismis bulunan Akkoyunlu asiretinin reisi Karayülük Osman Bey`i takib ederek onunla meydana gelen muharebede yakalanip katledilmisti. Sivas halkinin karan ile oglu Alaeddin Ali Bey (Zeynelâbidin) babasinin yerine hükümdar olmustu. fakat Karayülük diye söhret bulan Osman Bey, Sivas`i muhasara edip almak istediginden Sivas`in ileri gelenleri Osmanli hükümdarini yardima çagirmislardi. Yildirim Bâyezid bu daveti kabul ederek oglu Süleyman çelebi vasitasiyle Sivas üzerine yirmi bin atli ve dört bin yaya göndermisti. Bu birlik, Karayülügü maglub ederek Sivas`i kurtarmisti.

Süleyman çelebi, Sivas`i kendisi zapt etmeyip babasini davet ettiginden büyük bir kuvvetle gelen yildirim Bâyezid, sehre girmisti. Bâyezid, Kadi Burhaneddin`in oglu Zeynelâbidin`i, enistesi olan Dulkadiroglu Nasiruddin Bey`in yanina gönderdi. Böylece Kadi Burhaneddin`in ülkesi (Sivas, Tokat, Niksar, Sarkî Karahisar, Kayseri, Kirsehir ve Aksaray), yani Orta Anadolu`nun dogu kismi da Osmanli Anadolu birligine katilmis oldu. Bâyezid, oglu Süleyman çelebi ya da Mehmed çelebi`den birisini buraya vali tayin eder. Kadi Burhaneddin`in devlet erkanini ve bütün askerlerini maiyetine alir. Böylece, Kara Tatarlar da Osmanli Devleti`nin hizmetine girerler.

Kadi Burhaneddin Ahmed`in ülkesinin alinmasindan sonra Osmanli Devleti, Anadolu`nun yarisindan fazlasina hâkim olmakta, güç ve kudretçe Misir Memlûk hükümdarligina rakib olacak bir hale geliyordu. Ayni sürede Misir Devleti`nin hâkimiyeti altinda bulunan Malatya ve çevresi ile Divrigi ve civarini da tehlikeye sokmus oluyordu. ıs bu kadarla da kalmiyordu. Zira Memlûk hâkimiyetini tanimis olan Dulkadirogullari Beyligi de tehlikeye giriyordu. Bu durumdan endiselenen Memlûk hükümdari Berkuk, Bâyezid`in çok kisa sürede kazandigi bu parlak zaferlerden ürkmeye baslamis ve özellikle onun Hiristiyan dünyasinda elde ettigi zafer ve fetihler dolayisiyla, kendi Müslüman tebeasinin ona karsi dogacak sevgi ve hissiyatini da düsünerek, o devirde Misir`da Malikî Mezhebi`nin bas kadisi olan meshur ıbn Haldun`a kendisinin Timur`dan çekinmedigini, asil Bâyezid`den korkmakta oldugunu söylemisti.

Yildirim Bâyezid`in Bati ve ıç Anadolu`nun tamamini idaresi altina alarak doguya dogru bir genisleme siyaseti gütmesi, Osmanli Devleti ile Timur`un ımparatorlugunu da karsi karsiya getirmiştir. Bu arada Osmanli Devleti tarafindan bagimsizliklarina son verilen Anadolu beyleri, bu iki Müslüman devleti karsi karsiya getirmek için çaba sarf ediyorlardi. Bunlar, savas atesini alevlendirmek için olaylarin üzerine körükle varmaya basladilar.

MALATYA`NıN ZAPTı

Sultan Bâyezid, Kadi Burhaneddin`in ülkesini kendi ülkesine ilhak ettikten sonra Bursa`ya dönmüstü. Bundan kisa bir müddet sonra 15 Sevval 801 (20 Haziran 1399) günü vefat eden Memlûk Sultani Berkuk`un bu birden vefati, gerek ülkesinde gerekse disarda bazi tesirlerin meydana gelmesine neden olmustu. Timur`un, kendisinden çekindigi Berkuk`un ölümüne sevindigi anlasilmaktadir. Nitekim ıbn Hatib en-Nâsiriya`nin bildirdigine göre Berkuk`un ölümünden büyük bir ferah ve neşe duyan Timur, ölüm haberini getirene 15.000 dinar vermisti. ıbn Arabsah ise, Hind seferinde iken bu haberi alan Timur`un sevinçten adeta uçtugunu tasvir eder.

Memlûk Sultani Berkuk`un ölümü üzerine yerine geçen oglu Ferec`in küçük ve acemi olmasi yaninda emirler arasinda meydana gelen ihtilaflar ayni zamanda Yildirim Bâyezid`i de memnun etmis görünmektedir. Sayet Ahmedî`nin verdigi bilgileri dogru kabul edersek Yildirim`in da buna sevindigini söyleyebiliriz. ama bu sevincin dogrudan dogruya ve sırf ölüm itibarı ile mi olmadan baska bir maksattan mi kaynaklandigi belirtilmemektedir. Ahmedî bu konuya bir açiklik getirmeden söyle der:

“Buni isidüb Sam`a ol kasd eyledi

Misir benüm oldi deyü söyledi.

Demedi ol öldi ben bile ölürem.

Söyle kim ol oldi ben dahi oluram.”

Gerçekten, Ferec`in küçük ve acemi olmasi, o esnada Timur`un da Hindistan`da büyük bir istila ile mesgul olmasini firsat bilen Bâyezid, daha önce Anadolu Selçuklulari ülkesinde iken bilahare Misirlilar eline geçmis olan bölgelerin zaptina karar verir. Bunun için daha önce Kadi Burhaneddin`e ait oldugunu belirttigi Malatya`nin kendisine verilmesi için Nasirüddin Ferec`e bir elçi gönderir. Red cevabi almasi üzerine Sivas`tan Malatya`ya gider. Sehrin müdafaa edildigini görünce sehri kusatir. Bu kusatmanin devam etmesinin aleyhlerine olacagini anlayan Malatyalilar teslim olur. Yildirim, oraya bir tutar asker koyarak geri döner. Bu arada Memlûklara ait Kâhta, Besni, Divrigi ve Darende kaleleri de Osmanlilara geçmis olur. Böylece Elbistan da, Orta Firat havzasina kadar uzanan Osmanli hududu içine girmis olur.

Misir`da meydana gelen saltanat degisikliginden istifade ile Malatya ve çevresini piyasa Yildirim Bâyezid`e karsi kader, baska bir sekilde tecelli edecekti. Bu tecelli de Ahmedî`nin dedigi sekilde olacakti.

Misir`da meydana gelen sarsintiyi dikkatle takip edenlerden birisi de süphesiz ki Timur`du. O, Osmanlilar ile Memlûklular arasindaki çatismayi çok aşırı iyi degerlendirip her iki düsmanini ortadan kaldirmak için zamanin geldigine karar verir. Timur, 1400 yilinda Azerbaycan ve Dogu ırak`ta hâkimiyetini tekrar kurduktan ve Gürcistan`i zapt ettikten sonra Pasinler`e dogru yol almaya baslar. Bu sirada Bâyezid`e itaati kabul etmeyen Erzincan Emiri Mutahharten Bey ile Bâyezid tarafindan beyliklerine son verilen Mentesoglu, Saruhanoglu Hizir Sah, Germiyanoglu Yakub Bey, Aydinoglu ısa Bey`in oglu Musa Bey, Timur`a bas vurarak kendisine olan bagliliklarini bildirip topraklarini arka almak için yardim isterler. Buna karsilik, Timur`un önünden kaçan ve Bagdad`da hüküm süren Celayirli Sultan Ahmed ile Karakoyunlu hükümdari Kara Yusuf, Sultan Bâyezid`e siginirlar. Bunlara büyük bir iltifat gösteren Bâyezid, Sultan Ahmed`e Kütahya sehrini, Kara Yusufa da Aksaray`i ikamet yeri olarak tahsis eder. Ayrica bu sehirlerin gelirlerini de onlara verir.

Bu iki düsmaninin, Bâyezid tarafindan kabul ve himaye edilmesi, zaten savasmak üzere Anadolu`ya gelmis olan Timur`a savas için bir firsat verir. ıki hükümdar arasinda teati edilen mektuplar müsbet bir netice vermez. Hatta Timur, Osmanli idaresindeki Sivas`a girerek (Agustos 1400), sehri savunan herkesi kiliçtan geçirtti. Timur, yalniz Sivas`i tahrib ile kalmamis, hatta kendisini mushaflar (Kur`lahza ve Kur`lahza sayfalan) ve tevhidler ile karsilamaya çikan çocuklari, ordusundaki atlarin ayaklari altinda çignetmistir. Âli`nin, Künhü`l-Ahbar (ııı, s. 96)`inda zikr edilen bu vak`a, Timur ile ayni zamanda yasamis olan Ermeni tarihçisi Thomas de Medzoph tarafindan da kayd edilmistir. Böyle bir katliamdan sonra Sivas adeta bir harabeye dönmüs oldu. Timur, daha sonra cenup istikametinde devinim ederek Malatya ve Suriye`yi isgal eder. Gerek Haleb, gerekse Suriye`nin diger sehirlerinde büyük zulümler yapar. Sam`da (Dimask) büyük bir katliama girisen Timur, sonunda Yezid b. Muaviye`nin kabrini buldurarak açtirir. Kemiklerle birlikte kabri yaktirip içine kir doldurur.

Timur`un güneye inmesinden istifade eden Bâyezid, Sivas ve Erzincan`i da alarak Timur`a karsi stratejik bir üstünlük saglamaya çalisti. Bir ayaginin sakat olmasindan dolayi Osmanli tarihlerinde “Timurlenk” ve ya “Aksak Timur” diye bilinen Timur ile Bâyezid arasinda teati edilen mektup ve gönderilen hediyeler de bir yarar saglayamamisti. Zira, Timur`un teklifleri bir bakima Osmanli hükümdarinin diger beyler benzeri tam olarak kendisine tabi olmasini emr eden bir mahiyet tasiyordu. Nitekim o, Sultan Bâyezid`den su isteklerde bulunuyordu:

1- Kemah`in Mutahharten`e geri verilmesiyle ailesinin serbest birakilmasi.

2- Sehzadelerinden birinin kendi yanina gönderilmesi.

3- Metbuiyet alâmeti şekilde kendisine gönderilecek olan külah ile kemerin kabul edilmesi.

4- Anadolu beylerinden alinan alanların yine eski sahiplerine iade edilmesi.

5- Kara Yusuf`un kendisine teslimi. Bu esnada Kara Yusuf, Osmanlilar`in yanindan ayrilmis oldugundan istenenin Kara Yusuf`un ailesi oldugu anlasilmaktadir. Yildirim Bâyezid bunun gibi bir hükümdar için çok fazla olmasina ragmen o, bu sartlan degerlendirmek için çevresiyle istisarede bulunmakta.

ayrıca, tüm bunlara karsi ihtiyatli hareket edilmesini tavsiye eden vezir-i azam Ali Pasa`ya Sultan Bâyezid söyle diyecektir:

“Serefimiz ve karsi koyacak kuvvetimiz vardir. Tâbi olamayiz ve istiklâlsiz yasayamayiz.” Bu esnada o, Timur`la meydana gelebilecek bir savasi düsünerek Bizans ımparatoru ile anlasir ve ıstanbul muhasarasini kaldirip oradaki askerini geri çeker.

ANKARA SAVASı

Bâyezid ve Timur arasinda teati edilen mektuplar, ortaligi yatistirmaya kifayet etmeyince muharebe kaçinilmaz bir durum almisti. Tarihlerde tafsilatli ve genis bir sekilde verilen Ankara Meydan Muharebesi`nin bütün detaylarina münasebet etmeyecegimize isaret etmek gerekiyor.

Büyük bir casusluk ve haber alma teskilatina sahib oldugu anlasilan Timur, elindeki kuvvetler ile Anadolu`da çok bir is göremeyecegini anlayarak, Orta Asya`da bulunan en güzide kuvvetlerini getirmeye mecbur olmustu. Kisi, Karabag`da geçirdikten sonra Azerbaycan ve Gürcistan`da tekrar toplayip düzene soktugu ordusuyla Anadolu`ya yürümeye karar vermisti. Böylece Timur, bu yeni ordusuyla Erzurum ve Kemah yöntemini takib ile Orta Anadolu`ya dogru yol almaya basladi. Osmanlilardan aldigi topraklan yine Türkmen beylerine vererek onlarin destegini sagladi. Böylece, Osmanlilarin, senelerce ugrasip sagladigi Anadolu birligini de bozmus oldu.

Kirsehir`e dogru yürümekte olan Timur, o sirada Osmanli kuvvetlerinin kendi üzerine dogru gelmekte oldugunu haber alinca, durumun kendisi için müsait olmadigini anlayip telasa kapilir. Ordusunun erkâni ile görüserek Osmanli ordusunu arkada birakmak üzere Ankara yöntemini miktar.

Timur, Ankara önüne gelir gelmez Ankara kalesini kusatir. Kale muhafizi Yakub Bey, burayi bütün gücü ile müdafaa eder. Timur, Bâyezid`in kendisinin geldigi yoldan gelecegini tahmin ile o cepheyi iyice tahkim eder. Ankara kalesini de kuzey dogu yani iç kale tarafindan almak istiyordu. Bu maksatla kalenin suyunu keserek Osmanli kuvvetleri gelmeden önce burayi düsürmeye çalisiyordu.

Timur, Osmanli ordusunun daha geç gelecegini de tahmin etmisti.

fakat o, bu tahmininde yanilmisti. nedeni ise Bâyezid`in kuvvetleri süratli bir yürüyüsle çok aşırı daha evvel ve hem de Timur`un hiç beklemedigi bir yoldan gelip ortaya çikmislardi. oysa Timur, Osmanli ordusunu cenup dogudan istikbal diye beklerken Osmanlilar şimal dogudan yani Kalecik, Rayli üzerinden gelerek çubukova`da Meliksah köyüne inmislerdi. Buna göre Timur bir baskina ugramis demekti. Bu tehlikeli durum karsisinda buhranlar geçiren Timur, itidalini muhafaza ederek bütün gece çalisip cephesini degistirmis ve kale kenarindan da çekilmisti. Timur`u bu sekilde hazirliksiz yakalayan Bâyezid ise hayatina mal olacak bir hata isliyordu. O, Timur`un bu durumundan istifade etmek için, ogullari ile komutanlarinin derhal taarruza geçilmesi hakkindaki israrlarini dinlemeyerek büyük bir firsati kaçirmis oldu. Bâyezid, mertçe bir savaş olmasini istiyordu. Böyle bir anlayis ve bekleme, Timur`a vakit kazandirip onu düsmüs oldugu tehlikeli durumdan kurtarmisti.

Ankara Muharebesi diye meshur olan ve Anadolu`daki Osmanli hâkimiyeti ile ıstanbul`un fethini yarim asir geciktiren bu savasin, gün olarak tarihi hakkinda farkli görüsler bulunmaktadir. bununla beraber dogruya en yakin olan görüse göre 27 Zilhicce 804 (28 Temmuz 1402) tarihinde yapilmistir.

Her iki ordunun mevcudu hakkinda kaynaklar farkli bilgiler vermekte iseler de, Timur`un ordusunun daha kalabalik oldugunda (160 bin) birlesmektedirler. Bu büyük güce karsilik Osmanli ordusunun mevcudu ise yetmis bin civarinda idi. Ankara yakinindaki çubuk Ovasi`nda yapilan savasin baslangicinda Osmanlilar üstün hale gelmislerdi. lakin Osmanli ordusundaki Kara Tatarlarin ihaneti ve Anadolu Beylerine bagli timarli sipahilerin Timur tarafina geçmeleri, harbin Osmanlilar tarafindan kayb edilmesine sebep oldu.

Bu tehlikeli durum üzerine Bayezid`e geri çekilmesi tavsiye edildiyse de o, bunu kabul etmedi. Harbin kayb edildigini gören Yildirim Bâyezid, Vezir-i Azam Ali Pasa ile Murad Pasa, Yeniçeri Agasi Hasan Aga ve Karesi subasisi ınebeye, büyük sehzade Süleyman çelebi`yi alip kaçirmalarini emr eder. Böylece Yildirim`in basina bir sey gelse dahi devleti yeniden kurmak ve toparlamak için bir sehzade kurtulmus olacakti. Bu esnada ihtiyat kuvvetlerinin basinda bulunan çelebi Mehmed de maiyetinde bulunan bin kadar adam ile sancak merkezi olan Amasya`ya dogru gitmisti. Bundan baska Osmanli ordusunda bulunan Sirp despotu ile kardesinin komutasi altindaki kuvvetler de kaçmislardi. tüm bunlara karsi Yildirim Bâyezid yerinde duruyor ve Minnet Bey`in kaçma teklifini red ederek serefle ölmeyi tercih ettigini söylüyordu. fakat bulundugu yerde kalmasinin müsait olmadigini anlayarak daha gerideki çataltepe`ye çekildi. Maiyetinde iki 3 bin yaya ve atli kuvveti kalmisti. Bu kuvvetlere karsi yetmis bin kisilik Timur kuvvetleri merkezden hücum ediyordu. çataltepe bir kaç kat Timur kuvvetleri ile sarilmisti. Bâyezid, elinde balta ile hücum edenleri orada derhal yere seriyordu. Bâyezid, bu durumdan kurtulabilmek ve Timur`un kat kat olan saflarini yarmak için ortaligin kararmasini bekliyordu. Bir fasıla az bir kuvvetle ilk muhasara hattini yarip firlamaga muvaffak oldu. lakin sayisiz çenberle çevrilmis oldugundan her muhasara hattini zorlukla geçiyordu. Bâyezid`in kaçtigi haberi alininca takibi için büyük bir güç gönderildi. Nihayet son müdafaa tepesinden üç saat ayrildiktan sonra istikbal yere yuvarlandi. Yeni bir ata binmesine meydan verilmeden yakalandi. Böylece Bâyezid, Timur`a tutsak düstü (28 Temmuz 1402). Böylece kaderin, savaslarda seri devinim etmesinden dolayi, kendisine layik gördügü Yildirim ünvanina sahip olan bu mert ve cesur hükümdar, aleyhine örülen agin içine düserek esir alinmis oldu.

Mevlânâ Hatifî, Sehnâmesinde Yildirim Bâyezid`in hücumlarindan ve kahramanca çarpismasindan bahs ederken söyle der:

“Bâyezid Han, öyle bir siddetle hücum eylemis ki, önüne geleni yere düsürüp Timur`un önüne kadar varmis. Timur, kendi üzerine dogru yildirim bu gibi bir fedainin geldigini görünce ürkmüs ve fena durumda korkmustu. O esnada Timur`un yaninda bulunan Germiyanoglu, kendisine “Han`im, gafil olma bu firsat bir daha ele geçmez. Bu fedai Yildirim Han`in kendisidir.” diyince Timur derhal kemandazlarina “Sakin Yildirim`a bir zarar getirmeyiniz, sag şekilde ele geçiriniz” diye komut vermisti. Dört bir taraftan kemendler atilarak Yildirim`i attan düsürdüler. Yaya kalinca etrafini sardilar. Yildirim Han hançerle bir çok fazla kisiyi hâk-i helâke serdi (öldürdü). Nihayet oldukça çok kisi etrafini sarip onu yakaladilar. Yildirim teslim olmadi, silahini da teslim etmedi. bununla birlikte onu kullanamayacak sekilde her taraftan tutmuslardi.

Ankara galibiyeti ile Anadolu`yu harabeye çevirecek olan Timur, bu galibiyetini Fransa krali Vı. Sari ile ıngiltere krali ıV. Henri`ye bildirmek üzere mektuplar yollamis ve kendilerinin Nigbolu Muharebesinde yenemedikleri Osmanli hükümdarini yenip tutsak aldigini bildirmistir. Farsça metni elimizde bulunan mektuba göre Timur, Fransa kralindan büyük bir övgü ile bahs etmekte ve müsterek düsman şekilde kabul ettigi Osmanli Devletini perisan ettigini bildirmektedir. ısin önemli noktalarindan biri de Fransa kralinin mektubunu getiren F. Fransiskos adindaki papaza Timur`un çok fazla iyi davranmis olmasidir. Fransa kralina devamli iyi dualarda bulundugunu anlatım eden Timur, “bizim ve sizin düsmanlarimizi müzmahil eyledim” bunun gibi bir anlatım ile âdeta Osmanlilari ortadan kaldirmak için bati ile is birligi yapmis ve belki de onlarin tesviki ile Anadolu`ya gelmis görünmektedir. Nitekim sözü edilen mektupta Timur söyle demektedir:

“Bu muhibbinin, yüz bin selam ve hayirhahligini dünyalar kadar çok hulusunu Fransa krali kabul buyursun. Ed`iye (dualar) tebliginden sonra siz emir-i kebirin re`y-i âlilerine arz olunur ki, Ferrari Fransiskos adindaki vaiz rahib tarafimiza geldi. Ve mulûkî mektuplari getirdi. Ve siz komut-i kebirin iyi adini ve azamet-i sanini bize bildirdi. çok mesrur olduk. Su bile beyan olunur ki, leskerenbuh ile gidüp yaver-i bari-i Teala ile bizim ve sizin düsmanlarimizi müzmahil eyledim. Bundan sonra sultaniye sehrinin murahassasi F. Cevanî`yi huzurunuza gönderdim. Her ne ki vaki oldu ise arz ve takrir eder. Simdi siz buyruk-i kebirden rica ederim ki, hep nâm.-i humayunlarinizin irsal kilinup bize haber-i selamet ve afiyetiniz ilâmetreoluna…”

Timur, muharebeden sonra Osmanli kuvvetlerini takib için asker sevk ettigi bunun gibi Osmanli sehzadesi Süleyman çelebi`yi yakalamak üzere de torunu Mehmed Mirza`yi otuz bin kisilik bir kuvvetle Bursa üzerine göndermisti.

Ankara önünde sekiz gün kalan Timur, oradan Kütahya`ya gelir. Burayi begendigi için bir ay kadar burada kalir. Bursa üzerine hareket eden Mehmed Mirza`nin maiyetinde amcasinin oglu Ebu Bekir Mirza, emir Cihan Sah, komut Seyh Nureddin ve komut Süyüncük bulunuyordu. Bursa`ya kadar olan yerleri yagmalayan bu 30 bin kisilik birlik, henüz Bursa`ya ulasamadan Süleyman çelebi kizkardesi Fatma ile küçük kardesi Kasim çelebi`yi yanina alarak kaçmaya muvaffak olmustu. Bursa halkinin bir kismi Uludag`a çekilmis, bir kismi da sahile dogru firara baslamisti. Kaçmaya çalisanlarin çogu esir edildi. Semseddin Cezerî, Seyyid Semseddin Muhammed Buharî ve Semseddin Muhammed Fenarî bunun gibi Bursa`nin önemli sahsiyetleri de bu esirler arasinda bulunuyorlardi. komut Seyh Nureddin, Bursa`yi elde edince yagmaya baslar ve mal için Bursa halkina her çeşitli zulüm ve iskenceyi reva görür. Bunlar, halka bir sey birakmayacak derecede onlari soyarlar. Bursa`nin etrafı de bu talihsizlikten nasibini alir. Bu soygun ve tahribattan sonra yüzde yüz ahsab mimariye dayali olan Bursa atese verilir. Böylece Bursa % yanar. Timur`un kuvvetleri, Süleyman çelebi`nin kaçirmaya muvaffak olamadigi tüm Osmanli hazinesini ele geçirmisti. Bunca senelik seferlerin sonunda toplanan bu varlıklı hazine ile sarayin kiymetli esyasi Timur`un veziri Serafeddin Ali ile Müstevfî Seyfeddin Tunî tarafindan defter yapilip kayd edildi. Bu arada daha öncelikle Sehzade Mustafa`ya nisanlanmis bulunan Ahmed Celayirî`nin kizi, Bursa`da esir alinanlar arasinda idi. Bâyezid`in zevcesi (Sirp kralinin kiz kardesi) ile iki kizi da galiplerin eline düstü. bütün bunlar, Kütahya`da bulunan Timur`a götürülüp takdim edildi.

Timur, Kütahya`da bulundugu sirada etrafi vurdurup kendi emniyetini sagladiktan sonra Bâyezid`in, memleketlerini almis oldugu Karaman, Germiyan, Aydin, Saruhan, Mentese ve Hamid ogullari`nin beyliklerini tekrar kendilerine iade eder. Bunlar, Timur`un yüksek hâkimiyeti altinda dedelerinden kalan yerlere tekrar sahip olurlar. Timur, Bâyezid`in oglu Süleyman çelebi`ye mektup yazarak kendisine tabi olmasini bildirmisti. Bunun üzerine o da Seyh Ramazan ismindeki elçisi vasitasiyle bu teklifi kabul ettigini bildirmisti. Buna karsilik Timur kendisine baglilik alâmeti olarak tac ve hil`at göndermisti. Böylece o, Süleyman çelebi`ye Trakya`yi, çelebi Mehmed`e Amasya ve çevresini, ısa çelebi`ye de Bursa ve havalisini vererek yüksek hâkimiyeti altinda Osmanli Devleti`ni 3 parçaya böldü. Bu vesile ile ileride meydana istikbal olan ve Osmanli tarihinde “Fetret devri” diye anilacak kardesler arasindaki taht mücadelelerine zemin hazirlamis oldu.

Anadolu`da sekiz ay kadar kalan Timur, birçok sehri yakip yagmalattirdiktan sonra Rumeli, adalar, Bizans imparatoru ve Memlûk sultanini nüfuzu altina aldi. Anadolu`da eski beylikleri ihya edip kurduktan ve Osmanli Devleti`ni dagittiktan sonra memleketine döndü. Giderken, Selçuklular zamaninda Mogollar tarafindan Anadolu`ya getirilip yerlestirilen Kara Tatarlari da yaninda götürmüstü.

YıLDıRıM BÂYEZıD`ıN öLüMü

bazan Anadolu`da, bazen da Rumeli`de ismine yarasir bir sekilde firtina gibi esip simsek bunun gibi çakarak Osmanli Devleti`nin lehinde olacak sekilde bütün Türk beyliklerini tasfiye eden, Bizans`i muhasara ve tehdid eyleyen, Dogu Roma tahtinin mukadderatini Müslüman Türk menfaatleri adina istedigi gibi tasarruf eden, Nigbolu`da Haçli ordularina kati cevabi verici, bu sürekli zaferlerinden dolayi Abbasî halifesi tarafindan “Sultan-i ıklim-i Rûm” ünvani tevcih edilen Yildirim Bâyezid, Timur`un eline düstükten sonra onunla birlikte Bati Anadolu seferlerinde hazir bulunuyordu. Timur, cengaver ve bir zamanlar firtina bunun gibi esmis olan bu esirini gittigi her yere kendisiyle birlikte götürüyordu. Onbes gün bunun gibi kisa bir sürede ızmir`i zapt eden Timur, dönüsünde henüz Osmanlilara bagli bulunan Uluborlu ve Egridir kalelerini zapt ettirdi. Bâyezid, Egridir`in zapti esnasinda hastalanmisti. Bunun üzerine Timur, onu Aksehir`e göndermisti. Tedavisi için de meshur tabiplerinden ızzeddin Mesud Sirazî ile Celaleddin Arabî`yi göndermisti.

Yildirim Han`in tedavisine memur edilen doktorlarin bütün çabalarina ragmen, cevval, izzet-i nefis sahibi, magrur ve zaferden zafere kosmaya alismis bir hükümdar olan Yildirim, maglubiyet ve esarete tahammül edemedi.

zaman süre Timur`la yapilan sohbetlerde Timur`un kendisini serbest birakacagina ve tekrar Osmanli Devleti`nin basina geçecegine dair söyledigi sözlere de inanmayan Yildirim Bâyezid`in, keder ve üzüntüden gelen bu hastaligina çare bulunamadi. Bunun için 14 Saban 805 (9 Mart 14.03) Persembe günü ruhunu teslim edip intikal-i dâr-i beka eyledi. öldügü zaman kirk iki yaslarinda oldugu bildirilen Yildirim`in zehir kullanımı şekli ile intihar ettigine dair bilgiler varsa da bunlar gerçegi yansitmamaktadirlar. Zira çagdasi ve Yildirim`i yakindan taniyan tarihçi ıbn Arabsah ile Osmanli tarihçilerinden Enverî, Sükrüllah, Karamanî Mehmed Pasa, Hoca Saadeddin ve Solakzâde bu gibi kaynaklar ile Timur`un tarihçisi Serafeddin Ali Yezdî ve Nizameddin Samî kati şekilde intihardan bahs etmezler. Bunlara göre o, nefes darligi ve hunnaktan ölmüstür. Solakzâde (Tarih, ı, 122) gerçekleri bilmeyen bazi kimselerin tarih yazmaya basladiklarini, bilgisi olmayan olduklari için hakiki sebepleri bilmediklerini söyleyerek bu zehir meselesine söyle ilişki eder: “Buldugunu yazan ve tarihi zapt etme yolundan azan bazi ozanlar, tarih yazmaya ölçümlenip pek çok farkli kaviller irad etmislerdir. Bunlar ne saltanatin sanina layik gönüller begenen tabirleri bilirler, ne de cülûs tarihleri ve halifelik müddetlerine vâkiftirlar. Padisahlarin ölümlerinin sebepleri beyaninda da nice lâyik olmayan sözler yazip ser`ce cevaz verilmeyen meseleleri o yüce padisahlara isnad edip agu içti veyahut Timur`un hekimleri zehirlediler diye buhtan ve iftira etmislerdir” der. Gerçekten onun hastaliklarina esaret zilleti ve keder de eklenince kisa bir zaman içinde vefat etmistir. Hükümdarligi 14 yıl kadar devam etmistir. ölümü müteakip cesedi tahnit edilerek Aksehir`de Mahmud Hayranî türbesine konulmustur. Timur, onun vefati üzerine yaninda bulunan ailesine taziyetlerini bildirerek ihsanlarda bulunmustu. Semerkand`a dönerken cesedi oglu Musa çelebi`ye teslim ederek hükümdarlara yarasir bir merasimle defn edilmesini istemis, Musa çelebi`ye de babasinin mülkünde hükümdarlik için kemer, murassa kiliç ve sima at vermistir. Yildirim Bâyezid`in na`sinin Bursa`da kendisinin insa ettirdigi Cami yanina defnini vasiyet ettigini söylemeleri üzerine Timur, Yildirim`in tabutunu ve Musa çelebi`yi Germiyanoglu Yakub Bey`e teslim ederek Bursa`ya gönderdi.

Tarihlerde, azim ve irade sahibi, cesur, cevval, mert, dobra dobra konusan bir kimse şekilde zikr edilen Yildirim Bâyezid, ayni sürede dindar bir kimseydi. Mizac nedeni ile katı, hirçin ve inatçi olan Yildirim Bâyezid, Sirp prensesi ile evlendikten sonra, Vezir-i Azam Ali Pasa`nin da tesvikiyle içkiye baslar. Bu sefahat ve isret hayati zaman geçtikçe saray muhitinden disari tasarak kütleye de sirayet etmekte gecikmez. bilhassa ikbal ve mevki hirsi iliklerine kadar islemis olan Vezir-i Azam Ali Pasa, kendine uydurdugu arkadaslari ile gerek devletin hak ve insaf töresine, gerek siyaset ve cemiyet gidisatinda hayli gedikler açti. Bu sebepledir ki, memlekette meydana gelen ahlâkî çöküntü, zaman geçtikçe kadilarin dahi rüsvetle is görmesine sebep olmustu. Nitekim Hoca Saadeddin Efendi`nin ifadesine göre (Tâcu`t-Tevârih, ı, 139-140) Osmanli tarihinde “kadiyân-i fi`n-nâr” diye tarihlere geçen hadise, insanlarin can ve mali üzerinde genis bir tasarruf yetkisine sahip olan ve günümüz ifadesiyle yargiç denen kadilarin, adalete göre hükm etmemeleri yüzünden Sultan Bâyezid tarafindan yakilmak suretiyle cezalandirilmalarinin istenmesi hadisesidir. Gerçeklesmeyen ama düsünülen bu hadise bize, Bâyezid`in adalet anlayisina ne kadar önem verdigini gösterdigi gibi, onun ne kadar dindar bir kimse oldugunu da göstermektedir. Gerçekten onun, Ali Pasa`nin igva ve tesiri ile yalnızca kendi sahsi ile ilgili yaptigi bazi islerden ve içkiden yüzde yüz tevbe ettigi, bir daha içki âlemlerine katilmayacagini belirterek söz verdigi, tarihî kaynaklardan anlasilmaktadir. Nitekim Sükrüllah (Behcetu`t-Tevârih, 57) gerek adalet anlayisi, gerekse bu içki meselesine temasla söyle der:

“yeniden adalet gösterdi. Kadilari topladi. Onlarin kiyiciliklarindan sorusturdu. Taaddiden, seriata aykiriliktan, rüsvetten özge nesne bulmadi. Kimden, seriata aykiri nesne almislarsa ödenmesini buyurdu. Onlarin terbiyesini verdi. Azli gerekeni azl etti. kamu, ülkeler alanin yüksek hak ve sefkatini isitince ekim biçimleri, is güçleri ile, yurtlarini senlendirmekle ugrasir oldular. Osmaneli her ne kadar senlik idiyse de on kat daha senlendi. Gazi sultan, fena ve süpheli islerden çekinmeyi ve Tanri`dan korkmayi kamudan ileri tuttu. Beglerle sultanlarin görenegi olan seriata aykiri eglence, çalgi ve bunun gibi aldatici Albizin (seytan) kuruntusundan gelen ne ki varsa hepsini birakti. O zamanin bilginleri ve seyhleri onun arkadasligi ile yücelirlerdi.”

Kaynaklar, onun Bursa ulu Camii`nin insasi esnasinda bir hatirasini bize nakl ederler. Buna göre Bursa`daki yüce Cami insa edildigi zaman Bâyezid, buyruk Sultan diye söhret bulan Semseddin Muhammed Buharî ile beraber caminin binasini denetim etmeye gelir. Konusma esnasinda padisah, bu güzel binanin Hz. komut`in hosuna gidip gitmedigini sorar. emir Hazretleri de yapinin saglamligi, güzelligi, alaninin genisligi ve çatisinin yüksekliginin tam bir ölçü ve olgunlukta oldugunu söyledikten sonra söyle der:

“Pek güzel olmus, fakat civarinda dört köseye de birer meyhane yapilsaydi” dendiğinde Sultan Bâyezid: “Cami-i Serif, Allah`in evidir. Civarinda meyhanenin ne isi mevcut?” der. Bunun üzerine emir Sultan: “Padisahim, gerçekte Allah`in evi mü`minin kalbidir. Niçin kalbinizi içki ve münkeratla dolduruyorsunuz?” diyerek tarihî bir nasihatta bulunmus olur. emir Sultan`in bu nasihati hemen tesirini gösterecek ve sultan artık içki içmeyecegine söz vererek eski hatalari için de tevbe eder. Biraz önce de temas edildigi benzeri o, sırf içkiyi terk etmekle kalmaz, ayni sürede tüm islerin, Allah`in rizasina müsait bir sekilde görülmesini, dogruluk ve adaletten sapilmamasini, memleketin bayındırlık edilmesini, hayir tesislerinin insa edilip halka hizmetin saglanmasini ister. Bizzat kendisi bu neviden faaliyetlere ön ayak olarak her sahada halkina örnek olur. Zaten devinim ve davranislari da bunu ortaya koyar. Nitekim Bursa kadisi olan Semseddin Muhammed Fenarî`nin mahkemede sahidlik yapmak üzere gelen padisahin, cemaatla namaz kilmayi terk ettigi için sehadetini sahih saymayarak kabul etmemesi, bunu göstermektedir. Bizans tarihçileri, padisahin bilhassa Nigbolu zaferinden sonra kendisini haz ve eglenceye kaptirdigini zikr ederler. Bu sebepledir ki son asir Avrupa müellifleri, zamanindaki hükümdarlarin çogundan daha üstün olan Bâyezid`in isret ve sefahat yüzünden fikrî ve bedenî kabiliyetlerini kayb ederek inhitata ugradigini ve bu sebeple tac ve tahtini kayb ettigini yazarlar. Bu ifadelerde büyük bir mübalaga oldugu anlasilmaktadir. Zira her yıl Anadolu`nun bir ucundan Rumeli`nin öteki ucuna kadar, kimi bir kaç defa at kosturan, mütemadiyen harp ve devlet islerini tedvir ile mesgul olan hükümdarin isret ve sefahata ne kadar süre ayirabilecegini düsünecek olursak sorun daha bir kolaylikla anlasilmis olur.

Bâyezid`in ne kadar âlisan, adalet perest ve tebeasini seven bir hükümdar oldugu hakkinda hekim ıbnu`s-Sagir`den naklen Misir tarihçilerine geçen malumat dikkat çekicidir. Buna göre o, her gün her insanın dikkat çekici zamanda kendisini uzaktan bile görebilecegi genis bir yere gelir ve her taraftan gelen tebeasinin sikâyet ve arzularini birer birer dinler. Tebeasinin maruz kaldiklari zulümleri hemen izale ederdi. O, idaresinde bulunan memleketlerde adalet ve asayis tesis etmisti.

Bâyezid, azim ve irade sahibi, mütehevvir, aceleci ve her seyden nem kapan bir hükümdardi. ayrıca âlim ve seyhlere karsi mütevazi ve hürmetkârdi. Muasiri olan hükümdarlara karsi ise magrur oldugu bu gibi, sahsen pek gözü pek oldugundan en büyük tehlikelere atilmaktan çekinmezdi. Zamaninda yasamis olan Misir ve Suriye tarihçileri, Bâyezid`in ıslâm.hükümdarlarinin en hayirlisi ve en büyügü oldugunu zikr ederler. Bundan baska onun, çagdasi olan diger ıslâm.hükümdarlarinin cihad ve gazayi birakmalarindan dolayi onlara kizdigini da yazarlar. Keza bunlar, Yildirim Bâyezid`in Müslüman hükümdarlarin kendi tebealarindan kanunsuz vergi almalarina tahammül edemedigini ve bu yüzden onlara kizdigini da açikça belirtirler.

Bu hükümdar, bir asirdan bu yana anarsi ve mücadelelerle çalkalanan Anadolu`ya bir vahdet getirerek buradaki insanlara siyasî bir birlik kazandirmis ve onlari bir bayrak altinda toplamaya muvaffak olmustu. Böylece Bâyezid, Anadolu Selçuklu sultanlarinin gerçek halefi oldugunu isbatlamisti. lakin Ankara maglubiyeti ile Anadolu`daki birlik bozularak bölge tekrar tefrika içine sokulmustu.

ANKARA SAVASı`NıN SONUçLARı

Ankara Muharebesi`ndeki maglubiyet, Osmanli tarihsel için oldugu kadar Anadolu`daki Türk tarihsel için de büyuk bir felaket oldu. Zira bu savasin verdigi zafer sarhoslugu ile Timur, bir kasirga bu gibi eserek bütün bir Anadolu`yu yakip yikmisti. Bu arada küçükler dahil olmak üzere binlerce kisiyi esir alip hunharca katl etmekten de çekinmemisti. Onun bu zulümleri, Anadolu insaninin hafizasinda silinmeyerek hâlâ canliligini muhafaza etmektedir.

Timur, Anadolu beyliklerini yeniden canlandirarak Osmanlilar da dahil olmak üzere hepsini kendine bagladi. Böylece Anadolu birligini de parçalayarak Osmanli Devleti`nin büyük mücadeleler sonucunda kurmaya muvaffak oldugu bu birligi ortadan kaldirarak, bölgedeki ıslâmetre� hareketin zayiflamasina sebep oldu. Böylece ıslâmetretopraklarinin ortasinda bir ada bunun gibi duran Hiristiyan ıstanbul`un fethi ve Anadolu birliginin tekrardan kurulmasi yarim asir gecikmis oldu.

Osmanli Devleti`ni üçe bölen Timur, bu hareketi ile Yildirim Bâyezid`in çocuklari arasinda taht kavgalarinin baslamasina sebep olmustu. Osmanli Devleti`nin Anadolu`daki sinirlan ise nerdeyse Sultan ı. Murad`in devri baslarindaki sinirlarina çekilmisti. Buna karsilik Timur`un etki sahasindan uzakta kalan Rumeli, bütünlügünü koruyarak Osmanli Devleti`nin agirlik merkezi niteliğine yükseldi.

Gerçekten Ankara`da ugranilan hezimet, Balkanlar`daki Hiristiyan tebea üstünde kötü denebilecek hiçbir etki yapmamisti. Hiristiyan Balkan halklari, Osmanli idaresine bagli kalmislardi. Bu hal, Rumeli`deki Osmanli idaresinin komsu Hiristiyan devletlerden daha âdil oldugunu işaret eden en açik delillerden biridir. Osmanli Devleti, bagli bulundugu dinin geregi şekilde gayr-i müslim tebeasina karsi âdilâne bir idare ve politika takip ediyordu ki, bu da, o firtinali ve tehlikeli havada Rumeli`nin hadisesiz olarak elinde kalmasina neden olmustu. Bazi yabanci kaynaklar, Osmanli Devleti`nin, Timur`un darbesini yeyip parçalandigi ve sehzadeler arasinda taht kavgalari basladigi halde Balkan devletlerinin Osmanlilar`a karsi birlesememelerini, kiliselerinin birlesmemesine baglamislardir. halbuki Osmanli idaresi, tebeasi arasinda adalet ve âhengi temin etmek ve onlarin dinî islerine karismamak suretiyle bu güveni saglamis oldu. Bundan baska Osmanlilar, Balkanlardaki Hiristiyan Ortodoks mezhebine mensub mutaassib halkin Katoliklere karsi âdeta müdafaasini üstlenmislerdi. Bu anlayisla, onlarin dinî ve vicdanî akidelerine karsi saygi gösteriyorlardi. Bu sebeple onlarin bu akidelerine kimsenin müdahale etmesine de izin vermiyorlardi. Bunun içindir ki Rumeli`deki Ortodoks tebea rahatlık arasında yasiyordu.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Çanakkale Dul sohbet Çanakkale Dul sohbet

Cebinizden Yemeyen Sohbet  Gelişen teknoloji ile girdiğimiz internette sohbet deneyimi elbette bir çok sitenin kurulması ile devam etti. Elimizde o kadar çok site var...

DEVAMI
Bursa Dul sohbet Bursa Dul sohbet

Sosyal hayatımızın bittiği bu karantina günlerinde yalnızlığımıza aynada bakıp sevimsiz bulduğumuz bir dönem. Yalnızlığın zor geldiği bir dönem. Kimseyle konuşamamanın ağırlığıyla yasıyoruz....

DEVAMI
Burdur Dul sohbet Burdur Dul sohbet

Yüz yüze Sohbet İmkânı   Chat odalarımız kişiler nasıl rahat ediyorsa o şekilde konuşabilsin diye yazılı ya da görüntülü olacak şekilde birbirinden...

DEVAMI